1 สิงหาคม 2560 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตดุสิต กทม. : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมทีมวิจัยหน่วยวิจัยเกษตรนาโนและสิ่งแวดล้อม นาโนเทค สวทช. นำเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่องานบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีไส้กรองน้ำเซรามิกเคลือบอนุภาคเงิน มอบให้กับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในเชิงสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะในยามเกิดภัยพิบัติและกรณีฉุกเฉิน

สำหรับเครื่องกรองน้ำดังกล่าว พนักงาน สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ และได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีไส้กรองจาก บริษัท พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์จากผลงานวิจัยนาโนเทค สวทช. และพัฒนาให้ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำของ บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ระบบกรองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนและจำนวนครั้งในการล้างไส้กรองน้ำได้ดี ซึ่งคุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำชุดนี้มีกำลังการผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพตามมาตรฐานได้ 1,000 ลิตร/ชั่วโมง ที่สำคัญเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มเคลื่อนที่ได้ เหมาะสำหรับการขนย้ายไปยังพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ หรือกรณีฉุกเฉิน

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป