25 ก.ค. 60 ณ อิมแพ็ค เมืองทอง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (VGREEN) จัดสัมมนา “นวัตกรรมการออกแบบสู่ธุรกิจอีโค่และสร้างแบรนด์ด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพร้อมยกระดับสินค้าและแบรนด์ แก่ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการออกแบบและที่เกี่ยวข้อง กว่า 120 คน โดยมี คุณชนากานต์ สันตยนนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม  ITAP สวทช. เป็นประธานเปิดงาน

และในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและที่มากความสามารถมาบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมการออกแบบสู่ธุรกิจอีโค่” โดย คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้ผลิตและส่งออกสินค้าแบบ Qualy
พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาบรรยายในหัวข้อ “สร้างแบรนด์อีโค่ด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม” อีกด้วย

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป