สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2560 (Auto Parts Tech Day 2017) ภายใต้หัวข้อ “ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอนาคต: อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ด้วยการประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม พบกับการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โบอิ้ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ชั้นนำของโลก และเมอร์เซเดส-เบนซ์ ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากเยอรมัน การสัมมนาเจาะลึกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะทั้งในและต่างประเทศ พร้อมชมผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.sciencepark.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2564 8000 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป