สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญร่วมงานแสดงเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์ ประจำปี 2560 (Auto Parts Tech Day 2017) ภายใต้หัวข้อ “ชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมอนาคต: อากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะ” ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ด้วยการประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม พบกับการบรรยายพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โบอิ้ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ชั้นนำของโลก และเมอร์เซเดส-เบนซ์ ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากเยอรมัน การสัมมนาเจาะลึกจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ไฟฟ้า และระบบอัจฉริยะทั้งในและต่างประเทศ พร้อมชมผลงานทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาคเอกชน ภาครัฐและภาคการศึกษา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www.sciencepark.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2564 8000 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป