สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมออกบูธในงาน SMART SME EXPO 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ ฮอลล์ 3 - 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยกลไกสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ สวทช. เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นการอยากทำธุรกิจนวัตกรรมของผู้ประกอบการ ที่ สวทช. จะให้การสนับสนุนด้วยการบ่มเพาะธุรกิจ การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือการส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher

จากนั้นจะเป็นขั้นของการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ผ่านโปรแกรม ITAP ที่มีการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขหรือตอบสนองตามโจทย์ที่ผู้ประกอบการต้องการ ตลอดจนกลไกสนับสนุนอื่นๆ ทั้งในเรื่องสิทธิประโยน์ด้านการเงิน/ภาษี เมื่อหากลงทุนวิจัย ยิ่งจ่าย ยิ่งได้คืน หรือภาษี 300% รวมถึงการขึ้นทะเบียนผลงานของผู้ประกอบการในบัญชีนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงตลาดภาครัฐ และอีกหลากหลายกลไกเพื่อรองรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นอกจากการบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ภายในบูธ สวทช. ยังพบกับผลงานตัวอย่างของผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีไบโอเวกกี้หรือผักอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวไพรซ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่อคูน และผลิตภัณฑ์หมาใจดำ และผู้ประกอบการไอทีหรือสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม หรือ Startup Voucher ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ได้แก่ แอปพลิเคชัน ocha จัดการธุรกิจร้านคาร์แคร์ / แอปพลิเคชัน TUNJAI ครบทั้งเรื่องสต๊อก รายงานการขายและสั่งซื้อ / โปรแกรม iSmartSales โปรแกรมระบบงานขายครบวงจร / โปรแกรม MY CashFlow โปรแกรมบันทึกรับจ่ายที่เหมาะกับทุกกิจการ / แพลตฟอร์ม Bookcaze.com จัดทำหนังสือดิจิทัล และ QSoft ERP โซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป