วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 สวทช. ร่วมงานเปิดตัว โครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในงานสัมมนา เรื่อง "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ดิจิทัล : Boundless Online Learning" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 16 แห่ง (สวทช. เป็นหนึ่งใน 16 หน่วยงานความร่วมมือดังกล่าว) ณ ห้อง Richmond Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาข้าราชการยุคดิจิทัล ด้วยการเรียนรู้ออนไลน์" โดย นางเมธินี เทพมรี เลขาธิการ ก.พ.

"ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ประกอบการและที่ปรึกษา (Mentor) โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs"

- วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 16 อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี

กำหนดการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สิ้นสุดการรอคอย! การประกวด Young Makers Contest เฟ้นหาเมกเกอร์รุ่นใหม่กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 4!

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ชิงรางวัลทุนการศึกษาและทริปร่วมงาน Maker Faire ระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. นักเรียน-นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา)
2. นักเรียน-นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)

สนใจสมัคร สามารถลงทะเบียนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/sims/login/ 

ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Chevron3D/ 

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวภายหลังจากพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งบันทึกข้อตกลงฯดังกล่าว เป็นการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

โดย สวทช. จะสนับสนุนการดำเนินการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Tourism Satellite Account-System of Environmental Economic Accounting: TSA-SEEA) ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่สำคัญ มีการจัดทำกรอบการวิจัยด้านทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของแหล่งท่องเที่ยว 3 แบบ ได้แก่ ภูเขา ทะเล และวัฒนธรรม รวมทั้งนำร่องระบบรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินการร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานภายใต้ปีงบประมาณ 2561 – 2564 โดยจะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการพัฒนาต่อยอดและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ สวทช. ก็จะสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มค่า Green GDP ในภาคการท่องเที่ยวของประเทศ และสนับสนุนฐานข้อมูลและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อบริการแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในระยะต่อไป

จากการดำเนินโครงการ Panus Thailand LogTech Award ที่ทางบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ได้ริเริ่มขึ้น และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้เข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่ง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในระดับ นิติบุคคล บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ใช้และแชร์ความคิดความสามารถ สร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ด้าน Logistics ทั้ง Supply Chain ตอบสนองแนวนโยบายของรัฐ ในยุค Thailand 4.0 พร้อมผลักดันแนวคิดพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ไทยสู่สากล

นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ผู้นำตลาดในภาคธุรกิจขนส่งมากว่า 50 ปี กล่าวว่า “ธุรกิจของบริษัทฯ ตอบสนองภาคการขนส่งในประเทศเกือบ 100% นับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จของเกือบทุกอุตสาหกรรม หัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจขนส่งอย่างแข็งแรงจนถึงทุกวันนี้ คือ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องที่สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมได้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับอุตสาหกรรมภาคการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แข็งแกร่ง และเติบโตยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงเดินหน้าสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการขนส่ง รวมทั้งสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์ หรือ LogTech ผ่านโครงการ Panus Thailand LogTech Award ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าแรกในการส่งเสริม และพัฒนาแนวคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเปิดกว้างให้กับทุกผลงานและผู้ที่สนใจทุกคนไม่ว่าจะเป็น Startups นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป มาร่วมผจญภัยในโลกธุรกิจโลจิสติกส์ไปพร้อมกับเรา โดยในปีนี้มีแนวคิดภายใต้ Concept ว่า “The Adventures in Logistics” เพื่อจะมุ่งเน้นย้ำให้ทุกคนเข้าใจว่า ไม่ว่าคุณจะมีแนวคิดหรือทำธุรกิจแบบไหน คุณก็สามารถมาร่วม Adventure กับเราในโลกของ Logistics ได้ เพราะอะไรๆก็เป็นไปได้ในโลกของ Panus LogTech เพราะผมคิดว่า Logistics ไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งเท่านั้น”

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญ ผู้ประกอบกิจการซอฟต์แวร์และไอทีทุกประเภท รวมถึงผู้ประกอบการด้านนาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี และเหล่าสตาร์ทอัพ ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ เพิ่มศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลไกบ่มเพาะ เชื่อมโยงพันธมิตร และขยายเครือข่ายออกสู่ตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ สมัครเข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS 2019)” เพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายในการพัฒนาธุรกิจ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2562 ที่ http://bit.ly/30SuZ5O 

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 0 2564 7000 ต่อ 81496, 081 913 1828
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรม ITAP และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ หอการค้าเยอรมัน-ไทย (GTCC) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลาสติกและที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานประเทศเยอรมนี ภายใต้กิจกรรม NSTDA-Innovative Plastics Materials and Technology Exclusive Site Visits and K2019 “Plastics Shape the Future” @ GERMANY ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2562 (9 วัน 6 คืน) เพื่อเข้าชมงาน K2019 แบบเจาะลึกเจาะจง พร้อมเยี่ยมชมบริษัทอุตสาหกรรมพลาสติกด้านการผลิตเม็ดพลาสติก เครื่องจักรทันสมัย และระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐานสูง โดยร่วมทริปกับทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีพลาสติก เพื่ออัพเดทเทคโนโลยี เปิดประสบการณ์ มุมมอง และสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิต และต่อยอดการวิจัยพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยไทย หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

https://www.mtec.or.th/outstanding/29866/ สอบถาม โทร. 081 734 0195 (คุณระพีพันธ์ ระหงส์) หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อยากกินต้องได้กิน! ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยโรคเซลิแอค (Celiac Disease) หรือ โรคแพ้ภูมิตัวเองจากสารต่อต้านกลูเตน เมื่อนักวิจัยไทยพัฒนาการผลิตฟลาวมันสำปะหลังได้สำเร็จ พร้อมต่อยอดคิดค้นสูตรสำหรับทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และขนมปังปราศจากกลูเตนได้หลากหลายชนิด

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ - รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย คุณศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่ทีมนักศึกษาสุดยอดนักประดิษฐ์ผู้ชนะการแข่งขันใน “โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ปี 2562 (The 12th Thailand Robot Design Camp : RDC2019)” ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC RoBoCon 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) หรือ MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

10 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด กลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามการร่วมทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การผลิตยานพาหนะสมัยใหม่แบบครบวงจร (Modern Transportation)

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. คุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทโชคนำชัย กรรมการผู้จัดการ คุณวีรพลน์ เตชะผาสุกสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด และคุณวีระพล ไชยธีรัตต์ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมผลิตยานพาหนะสมัยใหม่แบบครบวงจรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ลดการนำเข้า สร้างรายได้ เพิ่มความเข้มแข็ง ยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม

7 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของภาคีเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ปี 2563 - 2567 ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

จัดประชุม “Genomics Thailand Inception Workshop” เพื่อเผยแพร่แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พร้อมหารือแนวทางดำเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจนของกรอบงานวิจัยด้านจีโนมิกส์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโรคมะเร็ง โรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและโรคหายาก โรคไม่ติดต่อและการศึกษาในกลุ่มประชากรแบบระยะยาว โรคติดเชื้อ และเภสัชพันธุศาสตร์ อันจะนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์การทำงานด้านการวิจัยของประเทศที่ชัดเจนต่อไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตลอดจนผู้แทนมหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำ องค์กรของรัฐ และหน่วยงานเอกชนกว่า 250 คนเข้าร่วมประชุม

6 มิถุนายน 2562 – ซอฟต์แวร์พาร์ค สานต่อภารกิจผลักดันสตาร์ทอัพไอทีไทยสู่เวทีระดับโลก นำทัพกลุ่มผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ร่วมโชว์เคสนวัตกรรมในศาลาไทย (Thai Pavilion) ภายใต้ธีม “ประตูสู่ตลาดโลก” (Gateway to Global Market) ภายในงาน ConnecTechAsia 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์และไอซีทีไทย จำนวน 9 บริษัท ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีภายใต้ไทยพาวิลเลี่ยน ในงานคอนเนคเทคเอเชีย 2019 (ConnecTechAsia 2019) ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ณ มาริน่า เบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands) และซันเทค (Suntec) ประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทาง ขยายโอกาสทางการตลาด และสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรต่างประเทศ รวมถึงโอกาสสร้างชื่อเสียงและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยบนเวทีระดับโลก

นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า “ซอฟต์แวร์พาร์ค ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยในการขยายโอกาสและช่องทางการค้า ควบคู่กับสร้างความเชื่อมั่นของซอฟต์แวร์ไทยในตลาดต่างประเทศ การเปิดไทยพาวิลเลี่ยน “Gateway to Global Market” หรือ "ประตูสู่ตลาดโลก" ในงานคอนเนคเทคเอเชีย 2019 ปีนี้นับเป็นปีที่ 8 ซึ่งถือเป็นการประกาศศักยภาพและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยบนเวทีระดับโลก อีกทั้งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้โชว์เคสนวัตกรรมและพบคู่ค้าใหม่ๆ จากทั่วโลก รวมถึงยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอซีที เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าประเทศ”
บริษัทซอฟต์แวร์ ดิจิทัล และการสื่อสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มชั้นนำของไทย บริษัท เอ็ทตี้ รู้ท จำกัด ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทดิจิทัลครบวงจร บริษัท เอ็กซ์ซี จำกัด ผู้นำธุรกิจด้านอินเตอร์แอคทีฟโซลูชั่นในรูปแบบต่างๆ บริษัท แฮนดิโก จำกัด เจ้าของแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมชื่อดัง บริษัท ลีฟวิ่ง โมบาย จำกัด บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมมือถือที่ช่วยบริหารจัดการร้านอาหารและให้คำปรึกษากับลูกค้าแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ บริษัท นอร์ติส ไรซ์ จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน “SOLARLAA” แอปพลิเคชันด้านการพัฒนาและการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม บริษัท ซ๊อกเก็ต ไนน์ จำกัด บริษัทพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันบนมือถือ รวมถึงสื่อดิจิทัลและซอฟต์แวร์ต่างๆ และ บริษัท ซัน ซิสเท็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งทั้ง 9 บริษัทล้วนเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่จะช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ได้มากขึ้น
งาน ConnecTechAsia ก้าวมาถึงปี 2562 ในฐานะงานด้านเทเลคอม สื่อ และเทคโนโลยี (Telecom, Media and Technology: TMT) แห่งภูมิภาค เป็นแหล่งความรู้ที่ให้ประโยชน์จากความร่วมมือกับพันธมิตรในแวดวงธุรกิจและบริษัทวิจัยชั้นนำ เช่น Accenture, Deloitte, KPMG, Light Reading, McKinsey, Ovum และ Tractica เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญแก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงานตลอดทั้งปี
“ความรู้ เป็นสินทรัพย์ที่ทรงพลัง องค์กรในทุกวันนี้ต้องการความชัดเจนมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจและโอกาสในการควบคุมธุรกิจ ซึ่งงาน ConnecTechAsia ได้รวมเอาหุ้นส่วนความรู้ใหม่ด้านเทเลคอม มีเดีย และเทคโนโลยี ที่มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยน ทำข้อตกลง และสร้างเครือข่ายร่วมกัน งาน ConnecTechAsia จึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นของเราในการสนับสนุนอุตสาหกรรม TMT และปูเส้นทางสู่การเติบโตและประสบความสำเร็จในภูมิภาค” Ivan Ferrari, Event Director for ConnecTechAsia จาก UBM สิงคโปร์กล่าว
ไฮไลท์งาน CommunicAsia, NXTAsia และ BroadcastAsia
งาน ConnecTechAsia 2019 มีผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 1,800 บริษัท ระดับผู้นำธุรกิจกว่า 200 คนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ และจำนวนผู้เข้าชมงานมากกว่า 40,000 คน ถือเป็นงานที่รวมเอาธุรกิจที่มีความหลากหลาย แต่เชื่อมโยงหลายมิติเข้าด้วยกันและเป็นส่วนสำคัญของอีโคซิสเต็มดิจิทัลในอนาคตมาไว้บนพื้นที่แต่ละส่วนของงาน TMT ที่แยกออกเป็นอีเว้นท์หลัก 3 งาน ประกอบด้วย เทคโนโลยี 5G ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) ความปลอดภัยทางไซเบอร์ มัลติ คลาวด์ (Multi-cloud) และ ไฮบริด- คลาวด์ (Hybrid - Cloud) อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (ไอโอที) (Internet of Things: IoT) สมาร์ทซิตี้และเทคโนโลยีแพร่ภาพกระจายเสียงเจเนอเรชั่นใหม่
สำหรับ งานคอมมิวนิคเอเชีย (CommunicAsia) ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับเทคโนโลยีในยุคหน้าสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และพบกับบริษัทผู้ประกอบการด้านสื่อและผู้ผลิตอุปกรณ์โชว์เคสผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดในงานบรอดคาสท์เอเชีย (BroadcastAsia) ส่วนผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีเกิดใหม่และโซลูชั่นระดับองค์กรต้องไม่พลาดงานเน็กซ์เอเชีย (NXTAsia)
ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมเวิร์คช็อปและสัมมนาดีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย โซนพิเศษ พร้อมรองรับด้วยโปรแกรมและระบบเครือข่ายจากพันธมิตรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานชมงานได้อย่างเต็มอิ่มและมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่
นำโดย ประธานเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network หรือ ASCN) บนความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ รวมถึงชุมชนเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Communities หรือ SCC) และในปี 2562 นี้จะได้เห็นสนามกีฬาอัจฉริยะแห่งใหม่ที่งานคอนเนคเทคเอเชียด้วยการเชื่อมต่อและโซลูชั่นดิจิทัลสำหรับการวางผังเมือง อาคาร และบ้านอัจฉริยะ
งานปีนี้ยังเป็นการเปิดตัวโซน 5G Experience ครั้งแรก ซึ่งจะสาธิตสดเกี่ยวกับวิธีการที่ 5G จะแปลเป็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สำหรับองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพ พลังงาน การผลิต และการขนส่ง ผู้เข้าชมงานสามารถเรียนรู้ว่าโดรนที่เชื่อมต่อ 5G จะสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้อย่างไร 5G ช่วยปรับปรุงการทำแผนที่และการขนส่ง รวมถึงส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลอย่างไร
สองผู้นำจากไทยขึ้นเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำ คอนเนคเทคเอเชีย ซัมมิท (ConnecTechAsia Summit)
การประชุมสุดยอดคอนเนคเทคเอเชีย ซัมมิท ภายใต้ธีม การสร้างสังคมแห่งโลกอนาคต (Shaping Future Societies) จะมีนักธุรกิจชั้นนำ ทั้งด้านการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยี สื่อ และเอ็นเตอร์ไพรซ์ มาร่วมหารือเกี่ยวกับปัจจัยที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภูมิภาค โดยสองผู้บริหารชั้นนำจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรติให้ขึ้นเวทีสุดยอดผู้นำครั้งนี้ ประกอบด้วย:
ดร.ศุภชัย ตันติคมน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง กรุงเทพมหานคร ขึ้นอภิปรายในหัวข้อ “Future Cities Panel - Building the Foundations of Smart Cities and Beyond” เพื่อแชร์ไอเดียเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาด้าน Infrastructure และการบริหารจัดการข้อมูล Big Data เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมีบทบาทในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาสังคมต่างๆ

นายสุวิทย์ พฤกษ์วัฒนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มิว สเปซ คอร์ป บริษัทผู้ให้บริการด้านดาวเทียมบรอดแบนด์และการเชื่อมต่อเคลื่อนที่ ขึ้นอภิปรายในหัวข้อ “Spectrum Fire-side Chat:Driving Meaningful Business Strategies and Outcomes from 5G Enabled dervices” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดสรรการใช้คลื่นความถี่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ด้านปาฐกถาพิเศษที่ได้รับเกียรติจาก มร.แฮเรียต กรีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธาน บริษัท ไอบีเอ็ม เอเชียแปซิฟิค จะสำรวจว่าการเปลี่ยนจากการทดลองทางดิจิตอลเป็นการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะเปลี่ยนคุณค่าของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึงเปลี่ยนวิธีการทำงานและการใช้ชีวิตของเราอย่างไร
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำจะได้กระทบไหล่กับคนดังจากแวดวงการสื่อสารและโทรคมนาคม เทคโนโลยี และบรอดคาสท์มีเดียระดับโลก อาทิ
• Dr Min Sun, Chief Artificial Intelligence (AI) Scientist, Appier
• Muhamed Zilkhairilishamuddin, Assistant Vice President, OTT Principal Engineer, Astro
• Dr Keeratpal Singh, Chief Data Scientist, Axiata
• Ong Geok Chwee, CEO, Bridge Alliance
• Cheryl Goh, Group Vice President of Marketing, Grab
• Dr David Soldani, CTO, Huawei Australia
• Jason Little, Chief Information Officer - SEA, Manulife
• Ian Yip, Chief Technology Officer, McAfee Asia Pacific
• Gustavo Fuchs, General Manager - Cloud & Solutions (Asia), Microsoft
• Krishnan Rajagopalan, Director of Payments APAC, Netflix
• Seizo Onoe, President of DOCOMO Technology and Chief Technology Architect, NTT DoCoMo
• Andreas Spanner, Chief Architect (ANZ), Red Hat
งานคอนเนคเทคเอเชีย เป็นงานแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไอทีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยรวมงานแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นล่าสุดของบริษัทชั้นนำทั่วโลก 3 งานใหญ่ไว้ด้วยกัน คือ งานคอมมิวนิคเอเชีย งานบรอดคาสท์เอเชีย และงานเน็กซ์เอเชีย ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 ณ มาริน่า เบย์ แซนด์ (Marina Bay Sands) และซันเทค (Suntec) ประเทศสิงคโปร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ConnecTechAsia กรุณาเยี่ยมชม www.connectechasia.com
_________________________________________
เกี่ยวกับ UBM
ConnecTechAsia จัดโดย UBM ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2561 ได้รวมเข้ากับ Informa PLC เพื่อเป็นกลุ่มบริการข้อมูล B2B ชั้นนำและเป็นผู้จัดงาน B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กรุณาเยี่ยมชม www.ubm.com/singapore สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของเราในสิงคโปร์

• เชิญชวนเมกเกอร์รุ่นใหม่ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา เข้าร่วมสุดยอดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ภายใต้หัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
• ชิงเงินรางวัลและทริปเปิดประสบการณ์เมกเกอร์ในงาน Maker Faire ระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา
• ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เฟซบุ๊ก Enjoy Science: Young Makers Contest

5 มิถุนายน 2562 – โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จับมือพันธมิตรหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ สานต่อโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4” เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “Social Innovations: นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น ชิงรางวัลใหญ่ทริป ร่วมงาน Maker Faire มหกรรมแสดงผลงานของเหล่าเมกเกอร์ระดับโลก ณ สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องพลังไทย อาคาร 1 ชั้น 3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือในโครงการ “การนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์” โดยมีคุณวิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. คุณกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณณภัค กรรณสูต ผู้จัดการฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการนำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร ไปใช้สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรให้เกษตรกรนำไปใช้ได้อย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่า เสริมรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรและชุมชน ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนระยะยาว สร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีความพร้อมในหลายๆ ด้านทั้งงานวิชาการ เทคโนโลยี บุคลากร มีศักยภาพในการส่งต่อความรู้ไปสู่ชุมชน จึงเป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือดังกล่าว

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และ ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างและพัฒนาวิสาหกิจเรื่องใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup) โดยมี ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. และ นายกระทิง เรื่องโรจน์ พูลผล Managing Partner ของ 500 TukTuks และผู้ก่อตั้ง ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ จำกัด ณ งาน THAIFEX future Food Experience อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ดร.เอกอนงค์ จางบัว ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. กล่าวว่า เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ภายใต้ สวทช. มีนโยบายหลักในการสร้าง พัฒนา และยกระดับวิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ด้านนวัตกรรมอาหาร (FoodTech Startup) และผู้ประกอบการอาหารที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Food Innovation Driven Entrepreneur) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและนำพาประเทศไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการทำงานผ่านแพลทฟอร์ม FI Accelerator ในการเร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารในระดับ ดิสรัปท์ เทคโนโลยี เวนเจอร์ เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ และได้ทำการบ่มเพาะและผลักดัน Startups ไปแล้วกว่า 1,500 รายตั้งแต่ตี 2012 และกำลังสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในประเทศไทยให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยฝ่ายอุตสาหกรรม นำผู้ประกอบการในโครงการ “การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง” จำนวน 24 ราย ร่วมนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริเวณบูธ Innovation Pavilion สวทช.-สกสว.

ภายในงาน THAIFEX 2019 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมด้านอาหารของไทยได้แสดงผลงาน สร้างเวทีเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อทั่วโลก พร้อมเปิดโอกาสจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดสากล

สปสช. ร่วมมือ ธ.ก.ส. จัดโครงการ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 จับมือ สวทช. หน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ติดตั้งที่ ธ.ก.ส. เริ่มเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมกระจายไปยัง 10 จังหวัดๆ ละ 10 เครื่อง ตั้งเป้าครบ 100 เครื่อง ภายในปี 2562 หวังให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องตรวจวัดสุขภาพฯ ง่ายขึ้น เกิดความตระหนัก รู้เท่าทัน และป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อ ภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยสูงสุดทุกปี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมแถลงข่าวลงนามความร่วมมือ การพัฒนาและผลิตเครื่องตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ ตามโครงการ “รู้เท่าทันเท่ากับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โถงชั้น 1 ทาวเวอร์ C อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมผักและผลไม้ ภายใต้โครงการ “ยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน” ด้วยการส่งเสริมให้จัดทำมาตรฐาน ThaiGAP 2in1 ที่สามารถตรวจร่วมกันทั้งมาตรฐาน ThaiGAP และ Q GAP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอาเซียน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร

พร้อมเพิ่มความสะดวกในการขอรับรองมาตรฐานให้ง่ายขึ้นด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับภาคเอกชน บริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โดยในงาน THAIFEX 2019 มีบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ได้รับรองมาตรฐาน ThaiGAP แบบ 2in1 ต้นแบบรายแรกของไทย ร่วมออกบูธแสดงผลงาน

29 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสวทช. ในโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) เป็นผู้ดำเนินงาน การลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดอากาศมาใช้ให้ก่อประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรมของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว

สถานีวัดอากาศอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่วัดสภาพบรรยากาศเพื่อเก็บวัดข้อมูลการพยากรณ์อากาศ รวมทั้งเพื่อศึกษาสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ ข้อมูลที่วัดประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และทิศทางของแสง สถานีฯสามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลและสามารถเก็บข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกล สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบ real-time ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเชื่อมต่อของระบบเซนเซอร์ ส่วนระบบแบตเตอรี่ ส่วนบันทึกข้อมูล ทำให้สามารถใช้ได้กับสถานที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง
ส่วนประกอบ : 3 ส่วนหลักสำคัญ คือ

23 พฤษภาคม 2562 กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) เปิดตัว “ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน หรือ AmiBase (ASEAN Microbial Database) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมข้อมูลของจุลินทรีย์ที่ค้นพบในอาเซียนไว้มากกว่า 30,000 ชนิด ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้มีประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพในภูมิภาค ให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะความหลากหลายของจุลินทรีย์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และถือเป็นรากฐานความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมด้านอาหาร การแพทย์ การเกษตร และพลังงาน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยไบโอเทค สวทช. ได้ผนึกกำลังผสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (ASEAN Network on Microbial Utilization: AnMicro) กับ ACB ดำเนินโครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลจุลินทรีย์แห่งอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (ASEAN Science, Technology and Innovation Fund) นำไปสู่การพัฒนา AmiBase เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และผู้สนใจในการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

22 พฤษภาคม 2562 : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 22-23 เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันยกระดับงานวิจัยและอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพ อันจะมีประโยชน์อย่างสูงในการส่งมอบทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับประเทศ สร้างความมั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป

To know >>

 • ทั่วโลกสูญเสียปะการังไปแล้ว 50% ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าในปี 2050 แนวปะการังอาจตายลงเกือบทั้งหมด
 • อุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะโลกร้อน ก่อให้เกิด ‘ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว’ ที่กำลังสร้างหายนะให้แก่แนวปะการังทั่วโลก
 • นักวิทยาศาสตร์ไทยเร่งศึกษา ‘ความหลากหลายพันธุกรรม’ เฝ้าระวังปะการังไทยเสี่ยงสูญพันธุ์ และใช้เครื่องหมายโมเลกุล (DNA marker) ทำนาย ‘ปะการังทนร้อน’ หนึ่งในทางรอดของปะการังท่ามกลางวิกฤติโลก

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ (20 พ.ค. 62) - ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ 41 เยาวชนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยจากการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ในเวที Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 70 (Intel ISEF 2019) ที่เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับผลงานน่าประทับใจคว้า 5 รางวัลใหญ่ Grand Awards สาขาเคมี ซอฟต์แวร์ พืช และพลังงานกายภาพ และรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ตอบสนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ ที่จะร่วมผลักดันวงการวิทยาศาสตร์ไทยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมากขึ้นด้วยตนเอง และก้าวสู่ Thailand 4.0

ที่ ณันต์ธชัยฟาร์ม อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ - ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของนาโนเทค ที่ดำเนินการร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมนาโนวัคซีน ในรูปของอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติเกาะติดเยื่อเมือกแบบแช่ ทดแทนการฉีดแบบเดิม

สำหรับควบคุมโรคติดเชื้อในปลานิล แก้ปัญหาโรคระบาดในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงปลานิล สามารถใช้ได้กับปลาทุกขนาด ครั้งละจำนวนมาก ต้นทุนต่ำ ประหยัดเวลาและแรงงาน อีกทั้งช่วยให้ปลาแข็งแรง ลดการใช้ยาและสารเคมี ได้เนื้อปลาที่ปลอดภัยกับผู้บริโภค สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงปลาและผู้บริโภคโดยตรง

ที่ จ.ฉะเชิงเทรา - ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของนาโนเทค ที่ดำเนินการร่วมกับ บริษัท บานตะไท จำกัด ในการพัฒนานวัตกรรมไฮโดรเจลอาหารลูกกุ้งสูตรไร้ปลาป่น ที่ ‘ชุติกาญจน์ฟาร์ม’ ฟาร์มเพาะเลี้ยงลูกกุ้งต้นแบบโดย บริษัท ไทยยูเนี่ยน แฮชเชอรี่ จำกัด ที่ใช้สูตรเลี้ยงลูกกุ้งดังกล่าว

โดยทีมวิจัยได้พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงลูกกุ้งแบบไร้ปลาป่น ใช้เทคโนโลยีการกักเก็บสารสำคัญในโครงสร้างแบบเจล เพิ่มความสามารถดูดซึมให้กับลูกกุ้ง ยืดอายุให้ไม่เน่าเสียเร็ว และกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำได้เป็นอย่างดี ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารตามข้อกำหนด EU ที่ลดการใช้ปลาป่นเป็นอาหารสัตว์น้ำ พร้อมเดินหน้าต่อยอดนวัตกรรมช่วยเกษตรกรไทยสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ เข้าถึงตลาดใหม่ และขายได้ในราคาสูงขึ้น

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ร่วมกับ สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบ รวมถึงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบด้วยมาตรฐานนาโน” เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของนาโนเทคโนโลยีในการนำไปใช้กับสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการนำฉลากนาโน (NanoQ) ไปใช้เพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมนาโน พร้อมรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคเอกชนในอุตสาหกรรมสีและสารเคลือบที่ได้รับการรับรองฉลาก NanoQ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องลาดพร้าว 1-2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ด่วน! รับจำนวนจำกัด ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/W25gPV77pq5vPVsQ9 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนไทย ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 70 (Intel ISEF 2019) คว้า 5 รางวัลใหญ่แกรนด์อวอร์ด (Grand Awards) ในสาขาเคมี ซอฟต์แวร์ พืช และพลังงานกายภาพ และรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. และ รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิเทศนสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมนำทีมพาน้องๆ เข้าประกวดแข่งขัน สำหรับรางวัล มีดังนี้

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา จัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยี ทางออกแหล่งทุน เพื่อภาคอุตสาหกรรม
วันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 13:00 น. ณ BITEC ห้อง MR217

ภายในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019 (เอ็มอี) วันที่ 19 – 22 มิถุนายน 2562 ที่ไบเทค

ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/2WY9Pkl

งานสัมมนา จัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยี ทางออกแหล่งทุน เพื่อภาคอุตสาหกรรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: IBD2019) ขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 21-22 เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมกันยกระดับงานวิจัยและอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพนี้ อันจะมีประโยชน์อย่างสูงในการส่งมอบทรัพยากรที่มีคุณค่าให้กับประเทศ สร้างความมั่นคั่ง และยั่งยืนต่อไป

11 พฤษภาคม 2562 : บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดอะ สแตนดาร์ด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ EURAXESS จัดเวทีการประกวด “FameLab Thailand Competition 2019” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ มร.แอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย ให้เกียรติร่วมกันเปิดงาน ซึ่ง มร.แอนดรูว์ กลาส ยังร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับ คุณกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ เฌอปราง อารีย์กุล หรือ “เฌอปราง BNK48” FameLab Ambassador เข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

ทีมวิจัย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร เปิดแปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบชะนีช่วยกระจายพันธุ์ไม้ทั่วผืนป่า ขณะที่หมีและช้างมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการกระจายเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มพันธุ์ไม้ดูดซับคาร์บอน ระบุแปลงมอสิงโตเป็นแปลงที่สองของโลกที่มีการติดตามศึกษาเถาวัลย์ พบเป็นแหล่งอาหารสำรองชั้นดีให้แก่สัตว์ป่ายามขาดแคลนอาหาร ที่สำคัญพบต้นเงาะป่า-ไก่ฟ้าพญาลอ เริ่มมีการกระจายตัวไปเจริญเติบโตบริเวณที่สูงขึ้น คาดอาจเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเยี่ยมชม ‘แปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรมอสิงโต’ มีพื้นที่ประมาณ 190 ไร่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ถือเป็นแปลงศึกษานิเวศวิทยาถาวรที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ติดตามสำรวจกว่า 20 ปี มีการศึกษานิเวศวิทยาประชากรและชีววิทยาของชะนี ความหลากหลายของพรรณไม้ เถาวัลย์ ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสัตว์ รวมถึงการติดตามศึกษาพลวัตป่าแปลงวิจัยมอสิงโต จากสภาพอากาศและสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการฝึกฝน เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงภายใต้สภาพแวดล้อมของการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ ตลอดจนให้คำแนะนำต่างๆ

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่สนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช เข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หัวข้อเรื่อง "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน" และ "การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เบื้องต้น" เพื่อถ่ายทอดและต่อยอดความรู้และทักษะของนักเรียน  ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 นี้

Download เอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ssh/news-prssh/218-basic-tissue-culture-2019.html

สวทช. โดย งานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ประกาศเปิดรับไฟล์ใบสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการศึกษาวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจำปีการศึกษา 2562 ใน “โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP)” ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 โดยนักศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำลังจะขึ้นชั้นปีสุดท้ายที่สนใจสมัครขอรับทุน ต้องมีความร่วมมือวิจัยกับนักวิจัย สวทช. พร้อมดำเนินการดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และนักวิจัย สวทช. เท่านั้นที่สามารถส่งใบสมัครให้แก่นักศึกษาของท่านได้เครือข่ายอาจารย์และนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ www.nstda.or.th/ystp/ โดยส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงการที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการผักและผลไม้ รวมถึงกลุ่ม SME ทั่วไปในจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม 4.0” ภายใต้โครงการยกระดับผักและผลไม้ไทย : โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน เพื่อรับทราบถึงแนวทางพัฒนาการเกษตรด้วยนวัตกรรม และการก้าวสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) พร้อมรับฟังบรรยายนวัตกรรมและกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเกษตร โดยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนจำกัด 50 ท่าน ภายใน 17 พฤษภาคมนี้ สอบถามและลงทะเบียนได้ที่ คุณพนิตา โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 มือถือ 063-915-6656 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สวทช. จับมือ สสว. จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “พลิกความคิด...วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น” ภายใต้งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SME (Knowledge Center) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับข้อมูล องค์ความรู้ และสาระต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป

นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า งานสัมมนาครั้งนี้ เกิดจาก สวทช. หน่วยงานที่มีบทบาทในการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมไทยได้เห็นถึงปัญหาและความต้องการในเรื่องการบริหารจัดการและการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

สวทช. ร่วมกับ สสว. (OSMEP) จัดงาน Technology Innovation Conference 2019 Silver Economy A Golden Opportunity วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Hyatt Regency สุขุมวิท กรุงเทพฯ
July 18, 2019, Hyatt Regency Hotel, Sukhumvit 13 Bangkok, Thailand

สวทช. ร่วมกับ สสว. (OSMEP) จัดงาน Technology Investment Conference 2019 "Smart Ageing"
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Hyatt Regency สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Description

Title:

Technology Investment Conference 2019 “Smart Ageing”

Status:

This event is registered online.

Begin:

Thursday, July 18, 2019 at 09:00AM

End:

Thursday, July 18, 2019 at 04:30PM

Closing registration:

Monday, June 15, 2019 at 04:30PM

Target group:

Local and international attendees include Angel investors, VCs, CVCs, PE, technologists, corporate, university Technology Transfer, government agencies, incubators, Associations, SMEs, Entrepreneurs, tech startups, innovators, government and private sectors researchers.

Location:

Ballroom 1&2  Hyatt Regency Hotel, Sukhumvit 13 Bangkok, Thailand

Fees:

฿ 0


Synopsis:

Connecting the dots, mapping the trends and predicting the future leads to aligning with the prospects, be it for businesses, investors, governments or global economies. This collaborative process gains all the more importance when the connected communities are converging to imagine newer possibilities; co-create collective values and tap the latent opportunities.

The growing $15 trillion global silver economy has beckoned a burst of start-ups around the world that have filled in the much needed gap for technology enabling Smart Ageing in the shifting demographics. The elderly care and assistance market players have evolved and delved into newer areas apart from healthcare with fresh ideas for products and services that foster social and mental well-being as well.

Start-ups are presented with a myriad of areas which call for disruptive technological solutions in the elderly care segment comprising of senior citizens in various phases of aging- active, semi-active, and non-active. Each of these phases present opportunities for immense fecundity in innovation for start-ups looking forward to cater to the elderly community in Thailand and around the world. The global senior tech start-up is helping the elderly around the world age with grace and independence while at the same time offering peace of mind to their loved ones.

The conference is aimed at promoting and encouraging the development of technology solutions and the growth of businesses that could serve the needs of the seniors today and in the future. It will serve for bringing together various stakeholders of the silver economy including angel investors, VC, PE trust funds, corporates, universities technology transfer, and researchers.

The conference will feature international speakers, Corporates pitching, Tech Startup pitching, Tech solutions Exhibition. In addition to the speaking session to cover age.  Corporates pitching for their Technology needs, Tech Startup pitching and exhibition for investment or partnership. The speaking sessions will cover age tech trends and opportunities from around the world.  Solutions from both Thailand and overseas will be showcased and pitched during the conference for investment opportunities. Irrespective of whether it is a budding entrepreneur, academia, or investor that is participating, there is a wealth of knowledge about the Smart Ageing and silver economy to take away as the conference will bring together the crème de la crème of the global start-up community to help the participants understand the scope of the global Smart Ageing market.

A number of high potential and near-market Thai universities research projects participated in the Leadership in Fellowship under the Newton Fund of the RA of Engineering UK pitch on stage to look for entrepreneurs and investors. Two parallel tracks in the afternoon sessions:

1) Opportunities and Corporate Challenges Open Innovation
2) Showcase: Universities and Government Research Innovations

Target Audience
Local and international attendees include Angel investors, VCs, CVCs, PE, technologists, corporate, university Technology Transfer, government agencies, incubators, Associations, SMEs, Entrepreneurs, tech startups, innovators, government and private sectors researchers.

Date: July 18th, 2019
Venue: Hyatt Regency Hotel, Sukhumvit 13 Bangkok, Thailand

Tentative Conference Agenda: Morning session

Public Conference @Ballroom I & II (English to Thai interpretation available)
08.30 – 09.00 Registration and refreshment
09.00 – 09.05 Welcome Session, Dr. Narong Sirilertvorakul, President, National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
09.05 – 09.10 Opening Session, Mr. Suwanchai Lohawatanakul, Director General, Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)
09.10 – 09.40 Keynote: Understanding of the global opportunities and the impact of the silver economy. Mario Ottiglio, President, Europe GCOA, Geneva
Synopsis: Around the world, people are living longer as birth rates decline. As this dramatic shift in global demographics escalates, both public policymakers and the private business sector must re-evaluate their long-term strategies. Treating aging as a 21st-century reality — like technology or gender issues — will enable positive change to our collective benefit. The challenge concerns us all and in particular the youngest of today who will carry for longer a human legacy to cherish and protect. Population aging will not just be an issue for those living in America, in London, Tokyo, and now Beijing — but also those in Dhaka, Lilongwe, and Quito. The changing landscape offers significant rewards for those with the foresight to adapt. However, we must be prepared to change in critical sector12-Jun-1912-Jun-1912/06/2019s of human societies, from culture to work structures, from healthcare to government planning.
09.40 – 10.05 Keynote: Angel investor as a major key driver for new solutions creation for global Smart Ageing. Mr. Baybars Altuntaş Chairman of the Board of Directors, WBAF, Turkey.
Synopsis: The best finance is a miracle that happens when one is able to combine finance, know-how, mentorship and networking. This is perhaps better termed smart finance. The only true sources of smart finance are angel investors, who are able to influence a country’s economic development by providing more than just money to entrepreneurs and SMEs. They contribute their own know-how, provide mentorship, and share their own networks in contributing to the businesses they invest in. They are thus the main drivers of innovation and the natural leaders of the world’s early-stage investment. In his key-note, Altuntas will address how to position angel investors to boost innovation and empower Silver Economy to create more jobs, more wealth and social justice in the world.
10.05 – 10.15 Tech Startups Investor pitching
10.15 – 10.30 Global 360 degree Survey on Silver Economy – Prelude & Release Mr. Jappreet Sethi, CEO HexGn, India.
Synopsis: "Full Circle Silver Survey - AdventAge" will take a 360 degrees’ opinion on the demand and the supply side of the silver economy tech spends. While the report will have data and trends on the segments and sub-segments where the companies and corporates are foreseeing a bright future silver economy eco system along with sectoral highlights and hotspots. We will also be looking at the service gap from the elderly side. This is the first of its kind global survey which goes beyond the periphery and dwells deep into what the elderly want, a more compassionate and caring approach to serve the elderly while generating returns for the shareholders.
10.30 – 10.40 Tech Startups Investor pitching
10.40 – 11.00 Coffee break
11.00 – 11.25 Japanese Society 5.0 Mr. Kobayashi Yoshihide Chief, Office of International Strategy. Japan Science and Technology Agency (JST)
Synopsis: “Science and Technology Basic Plan” is the comprehensive plan for promoting science and technology of Japan. An important initiative of the 5th Science and Technology Basic Plan (FY2016 - FY2020) is “Society 5.0”. Japan aims at a society that achieves both economic development and addressing social issues at the same time by a system that highly integrates cyber space (virtual space) and physical space (real space).
11.25 – 11.35 Tech Startups Investor pitching
11.35 – 12.05 Silver Economy in Thailand and ASIA, Trends and Opportunities. Mr. Shivaji Das, Managing Director and Partner, Frost & Sullivan, Asia Pacific
Synopsis: The world is moving from "sick care" to "preventive healthcare". Combined with the rate at which populations are aging, this trend has the made aged care market one of the most challenging and attractive markets to participate in. This market not only requires service providers who can run short-term and long-term care homes but also offers integrated opportunities for healthcare and medical technologists like ICT and robotics companies, senior care furniture manufacturers, nutraceutical and pharmaceutical manufacturers, and real estate companies besides other supporting services. This presentation will share more details on such trends in Thailand and Asia as a whole with concepts such as preventive healthcare, aging in place, home care technologies as well as mind, body and soul - looking at both mental and physical health are influencing Government policies as well as private provider strategies and consumer behaviour.
12.05 – 12.15 Tech Startups Investor pitching
12.15 – 14.00 Networking lunch and visiting Technology Exhibition hall

Afternoon session

TRACK 1: “Corporate Challenges Open Innovation” @Ballroom I (English to Thai interpretation available)
14.00 – 15.15 Panel session: Thought Leaders discussion on A.I. in Silver Economy
Synopsis: TBA
15.15 – 15.30 Coffee break
15.30 – 16.30

Corporate Challenges Open Innovation pitches
Dr. Rutjawate Taharnklaew
   Vice President, Betagro Corporation
Assoc. Prof. Dr. Klanarong Sriroth
   Head of Innovation and Research Development Institute Mitr Phol Sugar Corporation
Dr. Theerathon Tharachai
  CEO, Premiere Home Health Care
  Thonburi Healthcare Group Public Company Limited
Q&A (15 mins)

Synopsis: A session that corporates will pitch their solution needs on stage providing business opportunities for Startups and SMEs to discuss their solutions or services to the corporates; and providing insight into innovation needs of the corporate for researchers, Startup or SME idea generation


Track 2: LIF - “Universities and Government Researches Innovation” @Ballroom III
13.30 – 13.40

Welcoming Remarks

• Assoc. Prof. Pongpan Kaewtatip 
  Thailand Science Research and Innovation
• Mr. Chalermpol Tuchinda
   Vice President, Vice President, National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

13.40 – 14.00 Introduction of Leaders in Innovation Fellowship Program (LIF).
Ms. Pijarana Samukkan, Research and Innovation Program Manager, British Embassy Bangkok
14.00 – 15.00 Special Keynote lecture “Venture Capital Investment for innovation”
15.00 – 15.15 Coffee Break
15.15 – 15.50 “Research Innovation Pitching” by Leaders in Innovation
15.50 – 16.30 Experience Sharing “Innovation Driven: Researches to Market”

Networking Session @Spectrum Rooftop Bar, Hyatt Regency Sukumvit
16.30 – 19.00 Networking Cocktail

 

 

     

 

     

 

 

จากการสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 4
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอแจ้งผลการคัดเลือกผู้รับทุน

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81498 (คุณชญานันท์) , 5544 (คุณปาทินันท์), 81486 (คุณดวงธิดา)
หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เนื่องด้วย การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 มีสาระสำคัญให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้

1. ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชน ร่วมกันประดับตราและธงสัญลักษณ์ตามอาคาร สถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน สามารถดาวน์โหลดได้ที่

2. ข้อมูลการจัดทำน้ำอภิเษก

3. การจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ 13 รายการ

4. การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

ตามที่มีประกาศ สำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม Workshop เครื่องวัดฝุ่น PM2.5 จากบอร์ด KidBright โดยหวังว่าเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้ทักษะการเขียนโค้ด เพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณให้เด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play โดยประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดฝุ่น PM2.5 กับKidBright เขียนโค้ดให้ควบคุมเซนเซอร์แสดงผลผ่านหน้าจอแบบง่ายและใช้งานได้จริง

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วย ดร.ชานนท์ ตุลาบดี CEO บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับในกิจกรรมนี้ รวมถือได้ผู้เชี่ยวชาญ นพ.นพดล พงษ์พิสุทธินันท์ ร่วมเป็นวิทยากร โดยให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับ มลพิษทางอากาศ และฝุ่นที่อยู่รอบตัว และให้ทำกิจกรรมต่างๆ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ (BSP) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 47 (The 47th International Exhibition of Inventions Geneva) ระหว่างวันที่ 10 - 14 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุม Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 47 มีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการภายในงานมากกว่า 800 ผลงาน จาก 40 ประเทศ และมีผลงานจากประเทศไทยเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 102 ผลงาน

โดยในปีนี้ทีมนักวิจัย A-MED สวทช. สร้างผลงานโดดเด่นและได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ได้แก่ ผลงานอุปกรณ์วัดมุมศีรษะหลังการรักษาจอประสาทตา (Head Positioning tracking Device for gas filled eye) ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดมุมศีรษะสำหรับผู้ป่วยหลังการผ่าตัดด้วยวิธีฉีดแก๊สเข้าลูกตา เพื่อใช้วัดมุมศีรษะเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลที่วัดมาเปรียบเทียบกับผลการรักษา และดูความร่วมมือของผู้ป่วย ผลงานวิจัยโดย ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ ทีมวิจัยการประมวลสัญญาณชีวการแพทย์ (BSP)

กลุ่มวิจัยการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ด้านเกษตรและอาหาร รวมถึงผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การผลิตผลไม้อบแห้งแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีและสารละลายน้ำตาล ที่มีคุณภาพสูง ประหยัด รวดเร็ว และต้นทุนต่ำ” เพื่อรับทราบความรู้ที่ได้จากการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในการค้นพบวิธีการเตรียมผักและผลไม้ก่อนการอบแห้งเพื่อให้ได้ผักและผลไม้อบแห้งที่มีคุณภาพสูง ตั้งแต่พื้นฐานการอบแห้ง การเตรียมผลไม้ก่อนอบแห้ง วิธีการอบแห้งแบบใหม่ การออกแบบเครื่องอบแห้ง และวิธีการสร้างเครื่องอบแห้ง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในธุรกิจ ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. ผู้สนใจสมัครพร้อมลงทะเบียนได้ที่ is.gd/dtrlws1 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท รับจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติม โทร: 0-2470-8613 (กิตติมา)

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ประจำปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> 

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มอบให้นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับต่ออายุ เรื่อง การวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก (ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ของจีน กับ สวทช.)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับต่ออายุระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานบริหารอาร์กติกและแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาจีน FIRST AMENDMENT TO EXTEND THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON POLAR SCIENCES COOPERATION BETWEEN CHINESE ARCTIC AND ANTARCTIC ADMINISTRATION, THE STATE OCEANIC ADMINISTRATION AND NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY ซึ่งเป็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับต่ออายุจากฉบับเดิมที่มีระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 29 กรกฎาคม 2561 โดยบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่นี้มีระยะเวลา 5 ปี ระหว่างวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 - 3 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเครื่องกล ยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความสามารถและทักษะทำงานวิจัย สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ในหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (AE) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (ICTES) และวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรที่ยั่งยืน (SERE) เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มิ.ย. 62 (สำหรับหลักสูตร AE) และ 27 พ.ค. 62 (สำหรับหลักสูตรอื่นๆ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 8016-8 หรือ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ด้านอาหาร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน TASTE (PADTHAI #2 Demo Day) “The Showcase of Locals to Global Food Products เส้นทางสู่ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ขยายสู่ตลาดโลก” ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ที่ The Knowledge Exchange Center (KX) ใกล้ BTS สถานีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับ การค้นหาผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร “จากไทยไปตลาดโลก” ในการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจของ 16 ทีมสุดท้ายจากโครงการ PADTHAI by Food Innopolis #2 การออกบูธของผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารในโครงการกว่า 30 บูธ พร้อม Business Matching Zone ตลอดจนร่วมรับสิทธิประโยชน์การใช้บริการ One-Stop-Service ของเมืองนวัตกรรมอาหาร และรับฟัง TASTE TALKs จาก Speaker ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจนวัตกรรมอาหารที่จะพา “นวัตกรรมอาหารของไทยไปสู่ตลาดโลก” ลงทะเบียนร่วมงานฟรี รับจำนวนจำกัด ได้ที่ https://forms.gle/ccXAZDukkJxnFAo28

19 เม.ย. 62 อาคารจามจุรีแสควร์ กรุงเทพฯ – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จับมือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Science for Industry:   Sci-FI)” ประกาศเจตนารมณ์ สร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบด้วยกำลังคนแบบ Tailor-made โดยระยะแรกเน้นการสร้างบุคลากรระดับกลางในอุตสาหกรรม (Middle Manager) ที่มีความสามารถตรงกับตำแหน่งที่อุตสาหกรรมต้องการ ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการความสามารถด้าน process improvement และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสามารถด้าน product design ในระยะยาวเน้นการพัฒนากำลังคนให้สามารถเติบโตได้ด้วยจากความรู้ความสามารถแบบสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ทั้งเชิงเทคนิคและเชิงการบริหารจัดการ โดยนำร่องจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ของ สวทช.  โดยมี สวทน. ร่วมสนับสนุนผลักดันให้เกิดการการทำงานร่วมกันทั้งด้านกำลังคนและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นอย่างเห็นรูปธรรมแก่ภาคอุตสาหกรรม โครงการ Sci-FI จะเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นควบคู่กับการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในสถานศึกษาเพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

คนไข้ฝังรากฟันเทียม เตรียมเฮ!! ทีมวิจัย สวทช. สุดเจ๋ง คิดค้น “เอ็ม-โบน” (M-Bone) ‘วัสดุทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์’ นับเป็นวัสดุทางการแพทย์ชนิดแรกของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากล ช่วยอนุรักษ์สันกระดูกขากรรไกรให้สามารถคงเค้ารูปสันกระดูกขากรรไกรที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังการถอนฟันให้เร็วขึ้นใน 3 เดือน เตรียมผลิตเชิงพาณิชย์โดย บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย คาดประหยัดงบวัสดุปลูกกระดูกฯ ในคนไข้ฝังรากฟันเทียมเท่าตัว ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าวัสดุฯ ชนิดดังกล่าวจากต่างประเทศทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยล้านบาทต่อปี

(19 เมษายน 2562) ณ ห้องกมลมาศ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงข่าวการลงนามในสัญญาอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย “วัสดุทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์” ให้กับ บริษัท ออส ไฮดรอกซี จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยเพื่ออนุญาตสิทธิในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตวัสดุทดแทนกระดูกสำหรับปลูกถ่ายในร่างกายมนุษย์ หรือ “เอ็ม-โบน” (M-Bone) สร้างมิติใหม่ให้กับวงการสาธารณสุขไทย ภายหลังจากนักวิจัยไทยสามารถวิจัยและพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ชนิดแรกของไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช. เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา “พลิกความคิด...วัสดุเหลือใช้ สู่กำไรที่มองไม่เห็น (Innovative SMEs for Sustainable Economy in Waste Management)”

เพื่อรับทราบความรู้ ประสบการณ์ ผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่ากากของเสีย โดยวิทยากรและนักวิจัย ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการและเพิ่มมูลค่ากากของเสีย พร้อมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและสินค้านวัตกรรมจากกากของเสีย ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ สมัครเข้าร่วมงานได้ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ http://www.smeknowledgecenter.com  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 061 159 6562 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) นำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงในงานประชุมและนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านพืชสวน ผัก ผลไม้ และดอกไม้ ครั้งที่ 2 หรือฮอร์เท็กซ์ เวียดนาม 2019 (HORTEX Vietnam 2019) ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการไซ่ง่อน (Saigon Exhibition and Convention Center - SECC) เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562

7 เมษายน 2562 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชี้แจงว่า เรื่องประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร” ที่ประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 กำหนดให้หน่วยงาน 46 แห่ง เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานที่มีชื่อในประกาศฉบับนี้ จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของหน่วยงานเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาความท้าทายของประเทศ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐเป็นพิเศษ และเมื่อสร้างนวัตกรรมได้แล้วสามารถนำมาขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของโจทย์หรือที่ต้องการใช้งานจัดซื้อจัดจ้างนวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 30 ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับต้นสังกัด โดยทุกหน่วยงานยังคงสังกัดหน่วยงานเดิม ส่วนมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้รับผลกระทบ ยังเข้าสู่โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามแผนที่ได้วางไว้ แต่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์จากงบประมาณในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น

ตามที่มีประกาศ สำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ที่มอบให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Society of Automotive Engineers of Japan (JSAE) จัดอบรมพัฒนาหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course 2019 ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ซึ่งในปีนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมถึง 66 คน จากบริษัทเอกชน 11 บริษัท สถาบันการศึกษา 2 สถาบัน และหน่วยงานทางด้านยานยนต์ของไทยอีก 1 หน่วยงาน ร่วมถึงยังมีนักศึกษาจากโครงการ TATST Tokyo Tech ร่วมทำ mind map สรุปบทเรียนการเรียนรู้ในทุกหัวข้อการอบรม โดยมี ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย สถาบันวิทยาการ สวทช. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย Mr. Yuichi Azuma Executive Director of J-SAE กล่าวเปิดงาน

ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 40 (Motor Show 2019) ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมนำรถยนต์ไฟฟ้า กฟผ.-สวทช. (EGAT-NSTDA) ยี่ห้อ Nissan Almera ขนาดเครื่องยนต์ 1200 ซีซี ที่พัฒนาและดัดแปลงให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ ในโครงการวิจัยรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ระยะที่ 2 ร่วมนำเสนอในงานมอเตอร์โชว์

โครงการวิจัยฯ ดังกล่าว มุ่งพัฒนาดัดแปลงรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานมานานแล้วให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้ชุดอุปกรณ์ดัดแปลง (EV Kit) ซึ่งถูกพัฒนาต้นแบบและกำหนดค่าอัตโนมัติต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถดัดแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น ใช้เวลาน้อยลง และมีต้นทุนดัดแปลงถูกลงไม่เกินคันละ 2 แสนบาท ไม่รวมแบตเตอรี่ ซึ่งถูกกว่ารถยนต์ไฟฟ้านำเข้าที่ ปัจจุบันยังมีราคาสูงถึงคันละ 3-4 ล้านบาท

ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NAC2019) ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับไม้เศรษฐกิจ รวม 12 หน่วยงาน เปิดตัว “กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร

ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร ให้เป็นเครื่องมือตัวใหม่ในการพัฒนาประเทศที่จะสร้างรายได้ปีละ 2-4 ล้านล้านบาท

28 มีนาคม 2562 ที่อาคารโดมบริหาร ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน “โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนากำลังคนอย่างใกล้ชิด ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ภายใต้การดูแลบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 สถาบัน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศใน 5 สาขาเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ 10 อุตสากรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธี

ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด สแควร์บี กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด จัดงาน Food Innovation Thailand 2019 (FIT 2019) งานอาหารแห่งอนาคตที่ใหญ่ที่สุด พร้อมกิน ช๊อป และชมผลงานเด็กวิทย์ที่รังสรรค์ให้เห็นเทรนด์อาหารนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 27-28 มี.ค. 62 ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิล์ด สแควร์บี

พร้อมเปิดเวทีประกวดโครงการนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2018/2019 รอบชิงชนะเลิศ มี 24 ทีมผ่านเข้ารอบทั้ง ระดับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จากการคัดเลือกทั่วประเทศกว่า 150 ทีม ร่วมปล่อยของโชว์แนวคิดและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้นแบบ ชิงเงินรางวัลเพื่อลงทุนสร้างธุรกิจด้านวัตกรรมอาหาร นำผลงานสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงต่อไป โดยพิธีเปิดมี ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร พร้อมด้วย คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คุณพร ดารีพัฒน์ Executive Vice President บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ในเครือบุญรอด ตลอดจนคณะผู้บริหาร และผู้สนับสนุน ร่วมเปิดงาน

27 มีนาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดพิธีลงนามความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงคมนาคม เรื่อง “การสนับสนุน การพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสำหรับยานยนต์สมัยใหม่” กับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม และกรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ต้องการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อขยายผลเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าสูงให้เกิดขึ้นภายในประเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. ตอบโจทย์โครงการ ‘BIG ROCK’ (บิ๊กร็อก) ตั้งโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory (แพลนต์แฟคตอรี) ที่อุทยานวิทย์ฯ ปทุมธานี โดยใช้เทคโนโลยีสุดล้ำจากญี่ปุ่น ผลิตพืชในระบบปิด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่พืชใช้เจริญเติบโตตามต้องการ มีระบบกรองอากาศ ปราศจากเชื้อโรค ตั้งเป้าผลิตพืชสมุนไพรไร้สารตกค้าง เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับสกัด “สารสำคัญมูลค่าสูง” ป้อนตลาดยา-อาหารเสริม-เวชสำอาง เสริมจุดแข็งทรัพยากร มุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ

ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดตัว ‘โรงงานผลิตพืช’ หรือ ‘Plant factory’ ภายใต้โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ หรือ BIG ROCK ในงานประชุมวิชาการสวทช. ประจำปี 2562 (NAC2019) (สวทช. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคมนี้) พร้อมเดินหน้าวิจัยและผลิตพืชมูลค่าสูง โดยเฉพาะกลุ่มพืชสมุนไพรไทยที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาจากกระบวนการชีวภาพ เวชสำอาง และสารเสริมสุขภาพที่ปลอดภัย นับเป็นการเพิ่มมูลค่าความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทย ตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

26 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟู้ดอินโนโพลิส แถลงข่าวความร่วมมือจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส และศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต หรือ future food lab

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร นายจำลอง เติมกลิ่นจันทร์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซันกรุ๊ป จำกัด และ อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต ร่วมแถลงข่าว

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ในระหว่างวันที่ 7 -10 เม.ย. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง 

25 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

โดยภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน และการสัมมนาที่น่าสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิและอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ของประเทศที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้าน วทน. การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ นำมาพัฒนาขีดความสามารถด้าน วทน. ของประเทศ พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพ และสร้างความมั่นคง ยั่งยืนต่อไป

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้ลงนามความร่วมมือ กับ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในโครงการความร่วมมือกับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ นำร่องผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า จำนวน 10 ชุด มอบให้อาสาสมัครผู้พิการและผู้สูงอายุ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เพื่อผลักดันให้เกิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เมื่อเร็วๆ นี้ (20 มีนาคม 2562)

สวทช สสวท. เครือข่ายมหาวิทยาลัย 21 สถาบันผนึกกำลังร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกิจกรรมวิทยาศาสตร์ท้าทายเด็กรุ่นใหม่ เพื่อสร้างทัศนคติให้เด็กรักวิทยาศาสตร์ ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็ก ในอนาคต ในวันที่ 19 -20 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

นางดวงสมร คล่องสารา ประธานคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการถ่ายทอดต้นแบบจากห้องปฏิบัติการทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยโครงการดังกล่าวได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ดูแลแนะนำระหว่างการทำกิจกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผลักดันให้เกิดนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชน

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (AGRITEC) กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนา นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดสู่ชุมชนและพัฒนาเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันตก ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้เกิดการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ และขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ตามอาคารสถานที่ และบ้านเรือนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

ตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตามที่มีมติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เห็นชอบในส่วนของการจัดตั้งและดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จากการบริหารและดำเนินการของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ไปเป็นการบริหารและดำเนินงานโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สวทน. จึงได้ร่วมกับ สวทช. จัดงานแถลงข่าว “ส่งต่อความสำเร็จโครงการ Food Innopolis จาก สวทน. สู่ สวทช.” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ “อนาคตอุตสาหกรรมอาหารของไทยก้าวต่อไปของ Food Innopolis” พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. แถลงรายละเอียดความสำเร็จของโครงการที่พร้อมส่งต่อ เพื่อขับเคลื่อนต่อไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่า

ส่งต่อความสำเร็จโครงการ Food Innopolis จาก สวทน. สู่ สวทช

ดร.พิเชฐ กล่าวว่า โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ถือว่าเป็นโครงการแฟลกชิป ที่รัฐบาลตั้งใจพัฒนาในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก โดยดึงเอาศักยภาพและความพร้อมด้านเกษตรและอาหารมาผนวกกับข้อได้เปรียบประเทศทั้งในด้านบุคลากรวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการเป็นศูนย์กลางคมนาคมของกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ ฟู้ดอินโนโพลิส เร่งสร้างสภาพแวดล้อมด้านนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยเฉพาะการเชื่อมโยงผู้ประกอบการอาหารของไทยในทุกระดับกับห่วงโซ่มูลค่าอาหารโลก รวมทั้งดึงดูดให้มีการลงทุนวิจัยพัฒนาของบริษัทอาหารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจากการดำเนินงานในช่วงเกือบสองปีมานี้ ถือเป็นการเริ่มต้นได้อย่างดีมากและกำลังจะดำเนินต่อไปเข้มแข็งเพื่อให้ประเทศของเราพัฒนาไปสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างยั่งยืนต่อไป

(14 มีนาคม 2562 ) กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “Thai Microelectronics Seminar 2019” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวมเพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบวงจรรวม เป็นเวทีพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม (IC Design) ของประเทศไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐกว่า 200 คน พบปะผู้เชี่ยวชาญและบริษัทชั้นนำด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้าวางโรดแมปเริ่มต้นสร้างบุคลากร ก่อนจะรวมตัวเป็น Consortium หรือกิจการค้าร่วม พร้อมหนุนคนรุ่นใหม่สู่สตาร์ทอัพ IC Design ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรรวม นำประเทศไปสู่ Thailand 4.0

ดร.นิภาพรรณ กลั่นเงิน หัวหน้าโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) เนคเทค-สวทช. ระบุว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเสาหลักสำคัญของภาคส่งออกไทย ปัจจุบันมีมูลค่าถึงร้อยละ 24 ของรายได้ส่งออก ติด 1 ใน 15 ของโลก แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำ สร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่ำ เน้นลงทุนกระบวนการผลิตมากกว่าการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แม้จะพัฒนากระบวนการและสั่งสมเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและผู้ผลิตบางส่วนได้เพิ่มศักยภาพด้านออกแบบเพื่อยกระดับจากการผลิตแบบ OEM เป็น ODM ที่มีการออกแบบและพัฒนาสินค้าด้วยตนเองมากขึ้น แต่ยังถือเป็นส่วนน้อย ไม่เพียงพอต่อการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (อะกรีเทค) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ภายในศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนชนบท และถิ่นทุรกันดาร ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเน้นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของ สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) จำนวน 5 หมวดความรู้ 10 หลักสูตร เพื่อเป็นการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Virtual Academy of Public Management เป็นโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 ที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาระบบราชการ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการฝึกอบรมและให้มีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพื่อให้ข้าราชการได้ศึกษาและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของโอกาสในการเรียนรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก ให้สามารถรู้ความเป็นไปของโลก ทั้งเรื่องราวข่าวสาร วิชาการ และความรู้

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งมีบทเรียนที่มีประโยชน์มากมาย โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.opdcacademy.com นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเรียนผ่านระบบแล้ว สมารถนำไปใช้เป็นเงื่อนไขพิเศษในการศึกษาต่อยอดระดับปริญญาโทได้แล้ว ทุกท่านจะได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งในเว็บไซต์นี้จะมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น weblink วีดิทัศน์ที่ทันสมัยและสามารถนำมาปรับใช้ได้ในการบริหารจัดการองค์การ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ทั้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานอื่นๆ ข่าวเด่น ข่าวร้อนปรับเปลี่ยนทุกสัปดาห์ ทั้งในประเทศและทั่วโลก มีการแนะนำหนังสือที่มีประโยชน์และน่าสนใจ รวมทั้งช่องทางการร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนออนไลน์เพื่อการพัฒนา

มีกลุ่มหลักสูตรที่น่าสนใจดังนี้

 • หลักสูตรการบริหารจัดการภาคัฐสมัยใหม่
 • หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม่
 • หลักสูตรการบริหารข้าราชการแบบมีส่วนร่วม
 • หลักสูตรพิเศษ Special Course

สามารถเข้าศึกษาได้ที่ www.opdcacademy.com

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษก ได้จัดพิมพ์หนังสือ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 4 (12 ก.ย. 2560 - 12 ก.ย. 2561) เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไป

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลงานรัฐบาลปีที่ 4 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตี (12 กันยายน 2560 - 12 กันยายน 2561) ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของรัฐบาลตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก่อนเข้าทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการรายงานต่อเนื่องจากผลงานรัฐบาลรอบปีที่ 1 ถึงรอบปีที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
(1) ผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล
(2) ผลการดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน และ
(3) การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว

11 มีนาคม 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2562” จำนวน 87 คนจากโรงเรียนทั่วประเทศ

โดยมีคณะนักวิจัย สวทช. เป็นผู้ดูแล เพื่อเปิดโอกาสให้เห็นบรรยากาศการทำงานวิจัย ได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพ ปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการสร้างระบบการบ่มเพาะเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้ลงนามความร่วมมือ กับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) ของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และคาดการณ์ผลจากการดำเนินงานส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคู่ค้าภาคี และสนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ สำหรับประเทศไทย ภายในงานสัมมนา “ภาคเอกชนกับการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก” ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมสัมมนา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Workshop) หัวข้อ “การออกแบบอาคารตามมาตรฐานสุขภาวะ (Well Building Standard) และวัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Material)” ภายใต้โครงการการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ SME อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ในด้านเทคโนโลยี แนวทางออกแบบวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบอาคารตามมาตรฐานสุขภาวะเพื่อรองรับแนวโน้มการพัฒนาและใช้ชีวิตในอนาคต เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ชั้น 4 อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น ขอสวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบีนนิติบุคคลเท่านั้น 1 คน/นิติบุคคล สมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 (พนิตา) หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใน 29 มีนาคม 2562

กรุงเทพฯ 6 มีนาคม 2562 - ธนาคารยูโอบี (ไทย) เปิดตัว โครงการ Smart Business Transformation เพื่อสนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในประเทศไทยให้สามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มตัว ตลอดระยะเวลา 3 เดือนของโครงการ ผู้เชี่ยวชาญจากเดอะ ฟินแล็บ จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถระบุปัญหาในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแนะนำการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ให้ความรู้และแนวทางการทำงานในการปรับตัว และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้นวัตกรรมใหม่ หลังจากนั้น จะมีการจับคู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีไปทดลองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค การก่อสร้าง การขนส่ง ค้าปลีก ค้าส่ง และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thefinlab.com/thailand โดยเปิดรับสมัครวันนี้ถึงเดือนเมษายน 2562 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งมีแผนขยายธุรกิจในระดับภูมิภาคและมีผลประกอบการตั้งแต่ 25 – 1,000 ล้านบาท

ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน ค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านปรากฏการณ์ PM 2.5”

เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนระดับชั้นประถมปลายและมัธยมต้นกว่า 40 คน ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอม เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ โดยมีนักวิทยาศาสตร์ คุณหมอ นักเทคโนโลยี สร้างสรรค์กิจกรรมให้เด็กๆ ได้สนุกเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกัน เฝ้าระวัง เหตุการณ์ปรากฏการณ์ PM 2.5

“ออมสิน” พัฒนาร้านอาหารริมทางเท้าทั่วไทย เปิดโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) จัดแข่งขันแสดงความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “พัฒนาสตรีทฟู้ด 4 มิติ” ที่ต้องมีดีทั้งรสชาติ นวัตกรรม และหน้าตาอาหาร ชิงเงินรางวัลกล้าเริ่ม กว่า 2 ล้านบาท

พร้อมเชิญเชียร์และชมการแข่งขันผ่านรายการเรียลลิตี้สตรีทฟู้ด รายการแรกของไทยทางช่อง True4U 24 เปิดรับสมัคร 15 มี.ค. - 15 เม.ย.62 นี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 หรือ NAC2019 อย่างยิ่งใหญ่ โชว์ศักยภาพผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ชูผลงานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

4 มีนาคม 2562 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วย ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. ในฐานะประธานจัดงานฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ที่จะจัดขึ้นวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ตลอดจนเยาวชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2562 (RDC2019)” รอบภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ IDC Robocon 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยงานนี้พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรม รวมถึงเรียนรู้สถานการณ์จำลองการทำงานจริง เพื่อนำไปสู่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดเยาวชนที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเครือข่าย (ภาคเหนือ-ม.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก-ม.เทคโนโลยีสุรนารี และภาคใต้-ม.สงขลานครินทร์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4680 หรือเว็บไซต์ www.mtec.or.th/rdcthailand

27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมอู่ทหารเรือ กรุงเทพฯ – ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มอบน้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) โดยการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” ให้กับกรมอู่ทหารเรือ

เพื่อนำร่องใช้น้ำมัน บี10 ในยานพาหนะของข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างและพนักงานราชการในสังกัด กรมพัฒนาการช่างและอู่ทหารเรือธนบุรี โดยจะติดตามการใช้งานยานพาหนะร่วมกับเอ็มเทค เพื่อทำการประเมินการใช้ B10 จากไบโอดีเซลที่ได้รับการเพิ่มคุณภาพแล้ว ในภาคสนาม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล ในอนาคต

ระยอง – 27 กุมภาพันธ์ 2562 – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงความคืบหน้าโครงการจัดตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi) จัดพิธีเปิดหน้าดินก่อสร้าง ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการเดือนมีนาคมนี้ เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยขึ้นแท่น “ศูนย์กลางนวัตกรรมชั้นนำ” แห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรมสมบูรณ์ ยกระดับงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมระดับประเทศ ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

พิธีเปิดหน้าดินก่อสร้างเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงาน ณ พื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ซึ่งมีกำหนดเริ่มต้นการก่อสร้างกลุ่มอาคารเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก ระยะที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2562 นี้

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ร่วมกับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมบ่มเพาะและได้รับสนับสนุนการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ สวทช. ดำเนินกิจกรรม “Technology For Better Society” ส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อสังคม ใน 3 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข และการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น โดยในงาน สวทช.-วิทย์สัญจร ภาคใต้ จ.สงขลา ได้มอบระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยตกเตียงให้แก่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาล ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ในการร่วมให้คำปรึกษา นับเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการมอบเทคโนโลยีดีๆ ให้แก่สังคม และผู้รับเทคโนโลยีจะได้นำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในโครงการต่างๆ ของ สวทช. ร่วมกันส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อสังคมในกิจกรรม Technology For Better Society โดยรวบรวมเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. หรือผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก สวทช. ซึ่งทุกเทคโนโลยีได้รับคัดเลือกมาจากเกณฑ์ด้านมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีรางวัลที่ได้จากการประกวดทั้งในและต่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบัวหลวง เวนเจอร์ส จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ ได้แก่ การจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ การจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักธุรกิจระหว่างนักธุรกิจภูมิภาคและผู้ประกอบการเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะสามารถทำให้ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการมอบเทคโนโลยีใน 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านการสนับสนุนธุรกิจ

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน 16 แห่ง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธี

นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2) เพื่อใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีอยู่ร่วมกันให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และ
3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้แก่บุคลากรภาครัฐและบุคคลทั่วไป ด้วยการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและนานาประเทศ

22 กุมภาพันธ์ 2562 กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ TCELS หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเรื่อง “Food, Gene and Health: Opportunities and Challenge” และเปิดตัวโครงการ “การวิจัย พัฒนา และทดสอบทางคลินิก สำหรับอาหารฟังก์ชั่น”

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น หรืออาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ สำหรับสังคมผู้สูงอายุ และการวิจัยทางคลินิกในอาหารฟังก์ชั่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้จริง มุ่งรองรับความต้องกลุ่มผู้บริโภคผู้สูงอายุได้แท้จริง พร้อมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

งานสัมมนา Food, Gene and Health: Opportunity and Challenge จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

สัมมนาเปิดตัวโครงการ “วิจัย พัฒนา และทดสอบทางคลินิก สำหรับอาหารฟังก์ชั่น” ดำเนินการโดย สวทช. ร่วมกับ TCELS เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น ให้เหมาะกับสังคมผู้สูงอายุ และการทดสอบทางคลินิกในอาหารฟังก์ชั่น

การสัมมนา เน้นให้ความรู้และเปิดมุมมองใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง อาหาร โภชนาการ พันธุกรรม และสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง และแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เริ่มจากความเข้าใจผู้บริโภค และโดนใจสังคมผู้สูงอายุ และเป็นไปตามประกาศของ อย.

ดาวน์โหลดเอกสาร งานสัมมนา

โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในห้องสมุดและการนำใช้เทคโนโลยีในหัวข้อ “Smart Library to Smart Society” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือของสวทช.กับภาควิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” และบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีใหม่สำหรับการจัดการและการบริการในองค์กรสารสนเทศ (MOOC, Cloud computing, Open data, Open research data, etc.)"

ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปาฐกถาพิเศษ “ความร่วมมือของสวทช.กับภาควิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์”

21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมสัมมนาและแสดงนวัตกรรม “สวทช.-วิทย์สัญจร” (ภาคใต้) จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สวทช. และเครือข่ายพันธมิตร สู่ทุกภาคส่วน ทั้งการเกษตร การศึกษา ผู้ประกอบการ SME และเอกชน เพื่อให้เกิดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์

โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นักเรียน นักวิจัย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม หอการค้า ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน กว่า 500 คนเข้าร่วมงาน

ตามที่มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยที่ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแด่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว สหพันธรัฐรัสเซีย ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดเอกสาร >>> 

กรุงเทพฯ – 18 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิจัยของไทย ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง นำร่องพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ มจธ. ในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลักร่วมกับ สวทช. พร้อมยกระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในระดับนานาชาติ

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง ในสาขาที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ภายใต้ขอบเขตของความร่วมมือ อาทิ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง เช่น การจัดเวทีหรือการประชุมระดับนานาชาติร่วมกัน การสนับสนุนให้นักศึกษาในโครงการได้เปิดโลกทัศน์ในระดับนานาชาติในระหว่างศึกษา การร่วมสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก โดยมุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลักร่วมกับ สวทช. เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิจัยที่มีคุณภาพสูงในระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัย รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ตลอดจนสนับสนุนเครือข่ายการวิจัยทั้งภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ให้เข้าร่วมในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูง

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ภายใต้โครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น

โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2560 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ มีแผนงานการนำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 กับรถยนต์ส่วนกลางและรถโดยสารสวัสดิการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 คัน เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 เป็นเชื้อเพลิงทางเลือก และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ภายในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research Gap Fund ประจำปี 2562)
เปิดรับข้อเสนอโครงการถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

 1. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่
 2. ดาวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ   คลิกที่นี่
 3. ดาวน์โหลด ตารางคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ  คลิกที่นี่
 4. ดาวน์โหลด แบบรายงานขั้นต้น คลิกที่นี่
 5. ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่าย คลิกที่นี่
 6. ดาวน์โหลด แบบรายงานความก้าวหน้า คลิกที่นี่

8 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวทช.ภาคเหนือ ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธาน และ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

ภายในงานได้นำทัพผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สวทช. และพันธมิตรมาจัดแสดง พร้อมการบรรยายพิเศษ การเสวนาเพื่อถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงการมอบรางวัลผญาดีศรีล้านนาประจำปี 2562 เพื่อเป็นการยกย่องบุคคลต้นแบบผู้นำเอา วทน. ไปเป็นเครื่องมือในการคิดค้นหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร นักวิจัย รวมถึงภาคเอกชนไทย ร่วมหารือกับหน่วยงานวิจัยและบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อความร่วมมืองานวิจัยขั้นสูงต่อไป

ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ในระหว่างงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ nano tech 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยของประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM) มหาวิทยาลัยโตเกียว และบริษัทเอกชนชั้นนำ ได้แก่ บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมด้วยสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จัดกิจกรรมโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) การศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของคณะครูโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก 67) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ระหว่างวันที่ 4 – 8  กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มผ้าทอฯ ลำพูน ประยุกต์ใช้งานวิจัย สร้างจุดเด่นให้กับผ้าทอล้านนาตั้งแต่กระบวนการผลิตเส้นฝ้ายสู่ผ้าทอมือพื้นเมืองคุณภาพ ภายหลังจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย 3 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีเอนไซม์ เทคโนโลยีพิมพ์สกรีนผ้าด้วยสีธรรมชาติ และเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน ช่วยกลุ่มผ้าทอจังหวัดลำพูน ต่อยอดการผลิตผ้าทอล้านนาจากภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ลวดลายเฉพาะตัว

ให้มีจุดเด่นทั้งในด้านคุณภาพของเส้นใย เนื้อผ้าที่ละเอียด การพิมพ์สกรีนผ้าด้วยสีธรรมชาติ และคุณสมบัติพิเศษด้านนาโนฯ เพื่อดูแลผลิตภัณฑ์ผ้าทอล้านนาให้เหมาะกับการใช้งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า สร้างรายได้ให้กลุ่มผ้าทอฯ เพิ่มขึ้นเท่าตัว ช่วยส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น ด้าน สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน เล็งหนุนตราสินค้า “ลำพูน แบรนด์” (Lamphun Brand) เพื่อให้ผ้าทอพื้นเมืองลำพูนที่ผสมผสานนวัตกรรมวิจัยสุดล้ำ ด้านหัตถอุตสาหกรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง) Thai Craft Studio จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "วิถี-วิวัฒน์ของช่างหัวโขนไทย" ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสืบสานงานศิลป์โบราณขั้นสูง ให้คงความงดงาม มีชีวิตและจิตวิญญาณ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่มีความรักในงานศิลปะไทย สร้างช่างหัวโขนไทยเลือดใหม่ ให้ขับเคลื่อนและคงไว้ซึ่งความงดงามของแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ภายในงานได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาโดย ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การเสวนาภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานช่างศิลป์ไทย (เข้าถึงเนื้อหาเรื่องงานศิลป์ "โขน ลิเกทรงเครื่อง หุ่นกระบอก หุ่นละครเล็ก และนาฏยศิลป์" ได้ที่ https://oer.learn.in.th)

ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "วิถี - วิวัฒน์ของช่างหัวโขนไทย"

OPEN-TEC ขอเชิญร่วมงาน Tech Spartan 2019 : Pioneering your Enterprise with AI เวทีสัมมนาครั้งสำคัญที่รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) จากหลายภาคส่วน อาทิ นักวิจัย ผู้บริหารผู้บุกเบิกการประยุกต์ใช้ AI ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาธุรกิจ ภาคการศึกษา รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เพื่อเผยข้อมูลด้านมาตรฐานจริยธรรมของ AI ข้อบังคับที่สำคัญต่างๆ และร่วมเสวนาทิศทางการเตรียมความพร้อมขององค์กรให้พร้อมสำหรับยุคดิจิทัลผ่านกรณีศึกษาที่หลากหลาย ตลอดจนคำแนะนำจากผู้ประกอบการว่า พวกเขาได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของ AI อย่างไร เพื่อพัฒนากระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยถึง กรอบการทำงาน ความท้าทาย และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงภายใต้การพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยี Artificial Intelligence ที่ผู้บริหารในองค์กรต้องทำความเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้กับโครงการของตนเองในอนาคต

สัมมนานี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกสายอาชีพ ได้แก่ CEO, CFO, CTO, Head of IT, Business Strategist, Business Development , Finance , Marketing ซึ่งกำลังมองหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าทางเทคนิคของ AI ในอนาคต ซึ่งล้วนเป็นประเด็นร้อนแรงแห่งยุคที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ พร้อมโอกาสพิเศษในการโต้ตอบกับผู้นำในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงเรียนรู้และเชื่อมต่อกับผู้บริหารที่บุกเบิกการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ

ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำคณะนักวิจัยและผู้ประกอบการไทย นำเสนอผลงานนิทรรศการ Thailand Pavilion ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ nano tech 2019 (The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวันแรกของการแสดง Thailand Pavilion

ได้รับเกียรติจาก นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เปิดงาน ร่วมกับ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย เพิ่มโอกาสสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาผลงานวิจัยและด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนาโนสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศและใน EECi ตลอดจนสร้างความร่วมมือและโครงการร่วมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดระยองและพื้นที่ในเขต EEC เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน ThaiGAP

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) หรือไอแทป ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ และคณะวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวิจัยพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการ SME ถึงในโรงงาน ในโครงการ “การออกแบบและพัฒนาระบบวัดและแสดงผลอุณหภูมิเตาเผาเซรามิก” แก่ฆ้อนทองเซรามิกส์ ผู้ประกอบการเซรามิกในจังหวัดลำปาง

เพื่อพัฒนาไปสู่การปรับปรุงเตาเผาเซรามิกในรูปแบบระบบอัตโนมัติ ที่สามารถวัดอุณหภูมิได้แม่นยำมากขึ้น ทำให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น และลดความเสี่ยงการเสียหายระหว่างการเผา พร้อมนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ นำค่าอุณหภูมิของเตาเผาขึ้นบน Cloud ทำให้เห็นค่าได้จากทุกแห่งในโลก จึงประเมินคุณลักษณะการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นและปรับปรุงกระบวนการได้ทันท่วงที ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นและทันเวลานัดส่งสินค้า ตอบโจทย์การยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซารามิกไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช). โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ สวทช.ภาคเหนือ เดินหน้าขยายผลงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) และระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Pool) ที่พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย เนคเทค-สวทช. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หลังถ่ายทอดแห่งแรกที่เชียงใหม่ และขยายผลมายังลำปาง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาอนุรักษ์ข้อมูลและองค์ความรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เข้าถึงง่าย นำร่องในพิพิธภัณฑ์ 5 แห่งในเมืองลำปาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองรองเขตภาคเหนือ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

19 มกราคม 2562 – บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรและกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ” มหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของสุดยอดเมกเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกขบวนผลงานของเมกเกอร์จากประเทศไทยและนานาประเทศมาเต็มความจุพื้นที่กว่า 70 บูธ

พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสวัฒนธรรมเมกเกอร์ด้วยตัวเอง เพื่อจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับคนไทย และสานต่อความสำเร็จของงานเมกเกอร์แฟร์ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็น “เมกเกอร์เนชั่น” หรือประเทศแห่งนักพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีระบบการบริหารที่มิใช่ระบบราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 แบ่งส่วนงานภายในเป็น 6 ส่วน ได้แก่ สำนักงานกลาง ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดำเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และนาโนเทคโนโลยี

เนื่องจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ คนปัจจุบันจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สานักงานฯ จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในการนี้สำนักงานฯ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ [PDF]
 • ใบสมัครผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ [PDF] [DOC]

18 มกราคม 2562 กรุงเทพฯ : พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมงาน Dissemination Workshop for Newton Rice Initiative หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าวภายใต้กองทุนนิวตัน พร้อมมอบรางวัลโปสเตอร์งานวิจัยดีเด่นแก่นักวิจัยจำนวน 3 ท่าน จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และ UK Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

เพื่อเป็นเวทีประชุมหารือในกลุ่มนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหัวข้อด้านข้าว ภายใต้โครงการ Newton Fund และเปิดโอกาสให้หน่วยงานให้ทุนวิจัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการร่วมทุนวิจัย การบริหารจัดการโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีนักวิจัยที่ได้รับทุนและหน่วยงานให้ทุนวิจัยจาก 5 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย กว่า 100 คน เข้าร่วมงาน

17 มกราคม 2562: กรุงเทพฯ บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เดอะ สแตนดาร์ด กลุ่มทรู และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว “FameLab Thailand 2019” การแข่งขันนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก ปีที่ 4 ในประเทศไทย เพื่อร่วมค้นหาสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน 2562

พร้อมเชิญ FameLab Ambassadors ตัวแทนนักวิทยาศาสตร์ 3 เจนเนอเรชั่น นำโดย ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศ.นพ.วรศักดิ์  โชติเลอศักดิ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และผู้ได้รับทุน Newton Fund และ เฌอปราง อารีย์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแชร์มุมมองถึงความสำคัญของ “การสื่อสารวิทยาศาสตร์” เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศ

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการแพทย์ (สนพ.) และ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย” เพื่อส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมไทย สู่การใช้งานเครื่องเดนตีสแกนรุ่น 2.0 ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 2 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ประชาชน

14 ม.ค. 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิจัยกราฟีนและนวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ สวทช. ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวุฒิเมธีวิจัย ที่มีคุณภาพงานวิจัย ดีเยี่ยม จาก สกว. โดยมี ดร.ศิวรักษ์ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. ร่วมแสดงความยินดี

โดยมี พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พร้อมมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานวิจัยจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ดีเยี่ยม ทั้งคุณภาพของงานวิจัย ผลกระทบต่อวงวิชาการ และสังคม เพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 4
เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต

เพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด

อย่าช้า !!! ทุนมีจำนวนจำกัด รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81498 (คุณชญานันท์) , 5544 (คุณปาทินันท์), 81486 (คุณดวงธิดา)
หรือ สมัครได้ทาง Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

วันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในชื่องานปีนี้ว่า “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์” เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เป็นเทศกาลสร้างความสนุกสนาน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย

ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานและทัศนคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์แต่เยาว์วัย โดยมีน้องๆ กว่า 4,600 คน จาก 12 โรงเรียนในเขตปทุมธานี และบริเวณใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมและรับความรู้คู่ความสนุกสนาน ผ่านฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมายกว่า 20 ฐาน โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ร่วมในงานโดยพร้อมเพรียง

7 มกราคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) : นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือกันด้านการวิจัยพัฒนาในการส่งเสริมมาตรฐานและการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบราง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านระบบรางในประเทศไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

กรมสุขภาพจิต โดยสำนักวิชาการสุขภาพจิต กำหนดจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักและแนวปฏิบัติการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ระหว่างวันพุธที่ 19 - วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพรีม่า วงศ์อมาตย์ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการพัฒนาห้องสมุดในการจัดเก็บเอกสารสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล และได้รับหลักการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในองค์กรต่อไป

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช.)  ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ TAIST - Tokyo Tech โดย สวทช. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  โดยโครงการ TAIST - Tokyo Tech ได้ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.   วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
2.   เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
3.   วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Energy and Resources Engineering : SERE)
ผู้ได้รับคัดเลือกรับทุน TAIST-Tokyo Tech สามารถลงทะเบียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง (Rail Transportation Certificate) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ละหลักสูตรรับเพียง 30 ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่น (โดยการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช.) และนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต   ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประชุมวิชาการไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี  ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด

21 ธ.ค. 61 กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผู้ได้รับรางวัล “นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561” ได้แก่ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จากโครงการวิจัยทางการแพทย์ฟื้นฟูภาพดีเอ็นเอ และตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรืออาร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขาว และ ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากโครงการวิจัยพัฒนากระบวนการถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

รับทุนสนับสนุนวิจัย 20 ล้านบาทต่อโครงการในระยะเวลา 5 ปี ซึ่ง สวทช. สนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการให้ทุนวิจัยขนาดใหญ่ กับนักวิจัยแกนนำที่มีขีดความสามารถสูง ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ คล่องตัว และเกิดทีมวิจัยที่เข้มแข็ง รวมถึงมีส่วนเชื่อมโยงภาคความรู้ ภาคการผลิตและบริการ และภาคสังคม เพื่อยกระดับการวิจัยและพัฒนาของไทยในอนาคต โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผอ.สวทช. ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดี

20 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร ส่วนงานกลาง สวทช. อุทยานวิทย์ประเทศไทย 

นายขันธ์ศิริ อาทร นส.วาทินี แซ่ลิ้ม และ นส.ฐิติมา ธรรมบำรุง จากฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services - STKS) ต้อนรับ Dr. Heeseok Choi, Director of Convergence Service Center และ Dr. Jaemin Shin, Senior researcher จาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) 

 

โดยนำเสนอคลังข้อมูลที่ STKS พัฒนา เช่น คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด คลังบทเรียนออนไลน์แบบเปิด คลังศัพท์ไทย และระบบ OneSearch การจัดทำสารสนเทศวิเคราะห์ และ แผนที่สิทธิบัตร การบริหารจัดการความรู้ใน สวทช. ตลอดจนการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตสื่อดิจิทัล และการส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์ 

 

19 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม ดึงเอกชนไทยลงขัน 500 ล้านบาท และประสานความร่วมมือกับ Hong Kong cyberPort หน่วยงานส่งเสริมสตาร์ทอัพของอิสราเอลผู้นำสตาร์ทอัพโลก สวทช. และสถาบันการศึกษา ก่อตั้ง InnoSpace (Thailand) ครั้งแรกในเมืองไทย เป็นแพลตฟอร์มกลางครบวงจร เชื่อมต่อกับระบบนิเวศสากล เพื่อผลักดันกลุ่มสตาร์ทอัพไทยโกอินเตอร์ มุ่งเป้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย เน้นเกษตรอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และจะเปิดตัวต้นปี 2562

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับความร่วมมือในการจัดตั้ง InnoSpace (Thailand) กับภาคเอกชนรายใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศ โครงการนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ถือเป็น National Startup Platform ในการส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพไทยอย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยมีกระบวนการบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย สานต่อความสำเร็จงาน Maker Faire สู่ปีที่ 4 เตรียมจัดงาน “Maker Faire Bangkok 2019: WE ARE ALL MAKERS ปล่อยพลังเมกเกอร์ในตัวคุณ”

มหกรรมแสดงผลงานของสุดยอดเมกเกอร์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปกล้าคิด กล้าประดิษฐ์ สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ๆ ตามแนวทางของตัวเอง พร้อมนำพาประเทศไทยสู่การเป็น “เมกเกอร์เนชั่น” หรือประเทศแห่งนักพัฒนาที่มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ระดมพลสุดยอดเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศร่วมแสดงผลงานเต็มพื้นที่กว่า 70 บูธ พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อปที่จะช่วยจุดประกายและถ่ายทอดวัฒนธรรมเมกเกอร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา เข้าชมฟรีตลอดงาน!

18 ธันวาคม 2561 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ - ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ชมตัวอย่างผลงานกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ Deep Tech โดยเฉพาะด้าน Health Tech ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความซับซ้อนในการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ลอกเลียนแบบได้ยาก ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และกลุ่มผู้ประกอบการ Health Tech เพื่อนำเสนอผลงานที่สร้างโอกาสด้วยนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในท้องตลาดหนุนเศรษฐกิจและสังคมระดับมหภาค เตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

17 ธันวาคม 2561 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน จัดโครงการการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (EV Cup 2018) ในรอบการแข่งขั้นครั้งที่ 1 “การแข่งขันด้านความเป็นไปเบื้องต้น (การนำเสนอ Concept Proposal)” โดยมีทีมเยาวชนระดับอุดมศึกษาจำนวน 17 ทีมร่วมประกวดออกแบบต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า 3-4 ล้อ

เพื่อผู้สูงอายุสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวัน ผลตัดสินคัด 10 ทีมที่เป็นไปได้ในการผลิตและมีความต้องการในเชิงพาณิชย์ รับทุนสนับสนุนเบื้องต้นทีมละ 3,000 บาท พร้อมโอกาสฝึกอบรมความรู้ ออกแบบและทดสอบ พร้อมสร้างภาพต้นแบบจริงเพื่อแข่งขันในรอบที่ 2 และ 3 ต่อไปภายในเดือนมิถุนายน 2562 นี้ หวังเป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจและให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้และประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป


ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมด้านดาราศาสตร์ "ฝนดาวตกเจมินิคส์"  ของวิทยากร นักเรียน ผู้บริหาร อาจารย์ ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ พร้อมการเยี่ยมชมวัฒนธรรมชุมชนปรางค์กู่ ในวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยการสนับสนุนของโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ สวทช. ร่วมกับคณะครูอาจารย์ผู้บริหารของโรงเรียนปรางค์กู่ ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนอย่างล้นหลาม อีกทั้งยังได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเป็นกันเอง เหมาะสมกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเติมเต็มการเรียนยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์


รายชื่อคณะวิทยากร

1. อาจารย์ ตระกูล รัมมะฉัตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. คุณสันติ สวนศรี
3. คุณชัยวุฒิ สีทา (สวทช)
4. คุณธนากร พรมลิ ชุมชนปรางค์กู่
5. คณะครูอาจารย์ผู้บริหารของโรงเรียนปรางค์กู่

รวมทั้งเด็กนักเรียนและผู้สนใจที่เข้าร่วมโครงการอย่างมีความสนใจและมีความสุขในการเรียนรู้ครั้งนี้ 

13 ธันวาคม 2561 ที่ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ : ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำทัพผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ รองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) แถลงผลงาน สวทช. ปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมเปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานวิจัย ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “NSTDA Beyond Limits : 6-6-10” ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล”

โดย กลยุทธ์ 6-6-10 คือ 6 Research Pillars, 6 Frontier Research และ 10 Technology Development Groups : TDGs) กรอบการพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  ขั้นสูง เพื่อสร้างขีดความสามารถของประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่ง สวทช. ได้ยึดหลักการทำงานเพื่อส่งมอบผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเป็นอันดับแรก และยึดถือเป็นพันธกิจหลักในการดำเนินนโยบายเช่นนี้มาตลอด 27 ปี ของการก่อตั้ง สวทช.

12 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กรุงเทพฯ : H.E.Zhang Jianguo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าเยี่ยมชมและร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ

ในโอกาสที่มาประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย – จีน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางที่จะผลักดันโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในภาคการเกษตร พลังงาน และการแพทย์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของทั้งสองประเทศ ซึ่ง H.E.Zhang Jianguo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยี่ยมชม สวทช.

12 ธ.ค. 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู - ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ ครม.สัญจร กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน โดยเดินทางไปจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามโครงการโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ที่วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย เปิดโอกาสให้ครู เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ศาสตร์ทางวิศวกรรมด้านต่างๆ

ดำเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สวทช. พร้อมระบุเตรียมสร้างให้ได้ 150 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างนวัตกร 15,000 คน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ น้องๆ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภูร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียง

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จ.หนองคาย เพื่อปฎิบัติราชการ โดยจุดแรกของการลงพื้นที่ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู เพื่อเยี่ยมชม “โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม” ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าไปดำเนินงาน

 

เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยทั้งระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน” รวมทั้งนำแนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสต์และคณิตศาสตร์ มาใช้ในการเสริมสร้างความเข้าใจของศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตร์สะเต็มศึกษาในการแก้ปัญหาจริงผ่านการเรียนรู้แบบผ่านการตั้งโจทย์และลงมือปฎิบัติจริง โดยโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม จะเป็นสถานที่ฝึกการเรียนรู้ ทดลองและลงมือสร้างชิ้นงานต่างๆ อันจะนำไปสู่ความเขาใจในศาสตร์ต่างๆ และการสร้างนวัตกรรมต่อไป

 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เผยว่า “กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งเป้าจะสร้างโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือห้องเรียนเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมให้ได้ 150 แห่งทั่วประเทศในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรให้ได้ 15,000 คน โดยโรงประลองฯ จะมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 10 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น และจะมีการสร้างรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง สวทช. มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิค และโรงเรียนต่างๆ ให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์เพื่อขยายผลสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรในอนาคต ที่สำคัญโรงประลองฯ จะเกิดการสร้างงานใหม่ให้กับวิศวกรผู้ช่วย จำนวน 150 คนเพื่อส่งไปประจำสถานศึกษาทั่วประเทศและจะกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกใหม่ในอนาคตได้ โดยอาชีวศึกษาซึ่งมีอยู่จำนวน 400 แห่งทั่วประเทศ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป”

6 ธ.ค. 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 19 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS2018 Inbound Program 16th Batch Country: Thailand (Technology) Science and Technology Exchange ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 18 ธันวาคม 2561  ณ จังหวัดฮอกไกโด และกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมแสดงความยินดี

6 ธันวาคม 2561 ณ เรืออังสนา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แถลงข่าวการนำร่องใช้น้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล ในอนาคต

ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ เครือข่ายโปรแกรม ITAP สถาบันไทย-เยอรมัน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Alibaba Smart Logistics and Lean Management for Manufacturing” กิจกรรมภายใต้โครงการ ICT for SME เพื่อให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพด้านระบบอัตโนมัติแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กว่า 180 คน

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ผลิตหุ่นยนต์ขนส่งของอาลีบาบาร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ถึงแนวโน้มเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์อัจฉริยะ พร้อมสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ที่ใช้ในโกดังจริง รวมถึงเตรียมพร้อมรองรับต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานที่ขาดแคลน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นำไอทีไปใช้เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความเข้มข้น 3 จังหวัดใน EEC ให้ยกระดับสินค้าและบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

28 พ.ย. 2561 กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (ทีเซลล์) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดประชุม “การขับเคลื่อนเครื่องมือแพทย์ยุค Thailand 4.0 เพื่อยกระดับมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดเตรียมเอกสาร Common Submission Dossier Template (CSDT)” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในการเตรียมแฟ้ม CSDT ก่อนยื่นคำขออนุญาตเพื่อการผลิต พร้อมปรับตัวรองรับมาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐานสากล

โดยมี ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการทีเซลล์ ภญ.กรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อย. นายวิวัฒน์ จันทรสาธิต โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง สังกัดทีเซลล์ และ ดร.ศรายุทธ เอี่ยมคง หัวหน้าโครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ไทย สวทช. ร่วมเปิดงาน ซึ่งมีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์กว่า 200 คนเข้าร่วมงาน

กฟผ. รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า กฟผ. – สวทช. (i-EV) จากโครงการวิจัยรถไฟฟ้าดัดแปลง ระยะที่ 2 ร่วมกับ สวทช. ที่พัฒนาให้สามารถวิ่งได้ระยะทาง 200 กิโลเมตรต่อการชาร์ต 1 ครั้ง ใช้ต้นทุนดัดแปลง2 แสนบาท พร้อมตั้งเป้าปี 2563 สามารถจัดทำพิมพ์เขียวต้นแบบและขยายผลเชิงพาณิชย์

27 พฤศจิกายน 2561 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบรถยนต์ไฟฟ้า กฟผ. – สวทช. (i-EV) จาก โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง (EV Kit & Blueprint Project) ระหว่าง กฟผ. และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและสื่อมวลชน ณ เวทีลานสนามหญ้า หน้าอาคารสำนักผู้ว่าการ กฟผ. สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

23-25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสุดอลังการ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: THAILAND 4.0 IN THE MAKING” แสดงผลงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน “สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค” หวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ ตอกย้ำจุดยืนรัฐบาลใช้นวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 โดยวันเปิดงาน (23 พ.ย.) ได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะผู้บริหาร สวทช. เข้าร่วมงานในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง พร้อมร่วมชมเดินชมนิทรรศการบริเวณงาน

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า รัฐบาลให้ความสำคัญยิ่งในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ พาชาติก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว หากสังเกตจะพบว่าในประเทศที่มีรายได้สูงส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ญี่ปุ่น อิสราเอล หรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้ และล่าสุดประเทศจีน ประเทศไทยจะต้องก้าวไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศเหล่านี้ ซึ่งเรากำลังเดินก้าวไปข้างหน้า เห็นได้จากตัวชี้วัดสำคัญ คือสัดส่วนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของไทยที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบให้เห็นภาพ คือช่วงระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2544-2554 เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% จาก 0.26% เป็น 0.37% แต่ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คือ ปี 2556-2559 มีการเติบโต เพิ่มขึ้น 0.4% จาก 0.47% ในปี 2556 เป็น 0.78% ในปี 2559 คิดเป็นเม็ดเงินลงทุน 113,527 ล้านบาท และตั้งเป้าไว้ว่าจะทะลุ 1% ในปี 2561

(22 พฤศจิกายน 2561) โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพการจัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “โครงการยกระดับการบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจด้วย Maturity Model” โดยมีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. และหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยนำร่อง

(22 พ.ย. 2561) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Hasan MANDAL (ศ.ฮาซัน แมนเดล) ผู้อำนวยการสภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศตุรกี (The Scientific and Technological Research Council of Turkey, TÜBİTAK) ในการพัฒนาโครงการร่วมทุนวิจัย และกำหนดหัวข้องานวิจัยที่สนใจร่วมกันใน 3 ด้าน คือ Food safety (ความปลอดภัยทางอาหาร) Internet of Thing (IoT หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง) และ Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ) โดยมี Mr. Tolga Uncu (นายโทลก้า อังคู) ที่ปรึกษา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สวทช. และ TÜBİTAK ตลอดจนนักวิจัยจากไทยและตุรกี ร่วมงานกว่า 60 คน

ภาพคณะผู้ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย

(20 พฤศจิกายน 2561) ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ - ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ชมตัวอย่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะนำไปจัดแสดงในงานขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (THAILAND 4.0 IN THE MAKING) ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายนนี้ ที่สยามสแควร์ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำเสนอภาพรวมการจัดงานที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านเศรษฐกิจและสังคม และเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

15 พฤศจิกายน 2561:- รศ.ดิลก ศรีประไพ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรศ.ดร.กอบบุญ หล่อทองคำ นายกสมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นและรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์แก่นักวิจัยดีเด่น 3 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ในการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11) ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Metallurgy for Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 จ.ชลบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

สำหรับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ นักโลหวิทยาดีเด่น  และรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ประเภทวิชาการและอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ ผู้ได้รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ประเภทอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 ได้แก่ ดร.ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) โดยผลงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาความเสียหายและการกัดกร่อนในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ชุดทดสอบการกัดกร่อนแบบเร่งสำหรับหลากหลายสภาวะการใช้งาน อาทิเช่น การใช้งานในสิ่งแวดล้อมระบบของไหล และสิ่งแวดล้อมบรรยากาศเขตร้อนชื้น อันเนื่องมาจากปัญหาการกัดกร่อนของโครงสร้างและชิ้นส่วนโลหะ ที่เกิดจากการเลือกใช้วัสดุและระบบการป้องกันการกัดกร่อนที่ไม่เหมาะสม ทำให้เป็นที่มาของการพัฒนาชุดทดสอบดังกล่าวเพื่อศึกษาการกัดกร่อนที่สอดคล้องกับสภาวะการใช้งานจริงเพื่อสร้างระบบข้อมูลสำหรับทำนายอัตราการกัดกร่อนของโลหะได้แม่นยำมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ดร.ณมุรธา ยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุและเทคโนโลยีการกัดกร่อน จากผลงานต่างๆ เช่น ระบบประเมินระดับความเสี่ยงจากการกัดกร่อนในหน่วยกลั่นน้ำมันดิบอยู่ในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อเดือนธันวาคม 2558 ชุดอุปกรณ์ทดสอบการกัดกร่อนเฉพาะที่ของวัสดุภายใต้ความเค้นแรงดึงเพื่อตรวจประเมินการกัดกร่อนภายใต้แรงเค้นอยู่ในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อเดือนกันยายน 2559 ชุดตรวจติดตามพฤติกรรมการกัดกร่อนของท่อโลหะใช้งานกับการไหลของสารละลายสำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ภายในหน่วยผลิตไฟฟ้าอยู่ในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อเดือนกันยายน 2560 และเครื่องจำลองการทดสอบการกัดกร่อนในบรรยากาศแบบเร่งเพื่อสร้างระบบข้อมูลในการเลือกใช้วัสดุ และประเมินอายุของโครงสร้างและชิ้นส่วน อาทิเช่น ระบบขนส่งราง และชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้งานในบรรยากาศในเขตร้อนชื้น เครื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตรเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

เดอะ สตรีท รัชดา: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ประกาศวิสัยทัศน์ เปิดให้นักพัฒนาและเหล่านักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วนนำบอร์ด KidBright ไปต่อยอดในกลุ่มนวัตกรไทย ให้เกิดการพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ (Extension board) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย สร้างโอกาส มุมมองการพัฒนาและผลิตบอร์ดสมองกลฝังตัวของประทศไทยให้เกิดระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ตามนโยบาย Makers Nation โดยนางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) กล่าวถึง เป้าหมายในการเปิดให้นักพัฒนาและเหล่านักประดิษฐ์ในทุกภาคส่วน นำบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ไปพัฒนาต่อยอด ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถ (Extension board) ในกลุ่มนวัตกรไทย ส่งเสริมให้เกิดเป็น KidBright Community ในรูปแบบความร่วมมือจาก เมกเกอร์ (Maker) 4 ภาค ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ Maker Club  ภูเก็ต Maker Club ขอนแก่น Maker Club  และ เมืองหลวง Maker Club เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ ร่วมกันพัฒนาบอร์ดขยายความสามารถเพื่อเชื่อมต่อกับ KidBright IDE เมกเกอร์ (Maker) ทั้ง 4 ภาค จะช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อรวมกลุ่มนวัตกรไทยในแต่ละพื้นที่ แล้วนำพลังของ Community มาร่วมกันสร้างให้เกิด KidBright : Community–base STEM Education Platform ของประเทศ นำไปสู่การสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย ทดแทนการนำเข้าอุปกรณ์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ก่อเกิดรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

More Articles ...

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป