ฐานข้อมูล Derwent World Patents Index (DWPI) นำเสนอผลการวิเคราะห์กิจกรรมสิทธิบัตรที่แสดงถึง 12 เทคโนโลยีหลักที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมสำคัญของโลกในปี 2010 เป็นรายงานแบบรายปีครั้งที่ 2 ของแผนก IP Solutions business ของบริษัท Thomson Reuters เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับรายงานปีก่อน

ข้อมูลกิจกรรมสิทธิบัตรสามารถใช้เป็นเครื่องวัดการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมด้วยการวัดถึงจำนวนสิทธิบัตร ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์สิทธิบัตรของ บริษัท Thomson Reuters ได้ศึกษาจำนวนสิทธิบัตรประเภทการยื่นขอ (patent applications) และสิทธิบัตรประเภทที่ได้รับอนุมัติ (granted patents) ของปี 2010 นับจำนวนสิทธิบัตรเพียงครั้งเดียวไม่นับซ้ำ นับชื่อประเทศจากประเทศแรกที่มีการยื่นครั้งแรกเท่านั้น ผลการนับหรือวัดนี้สามารถให้ภาพที่น่าเชื่อถือที่สุดของกิจกรรมสิทธิบัตรและนวัตกรรมของโลก

รายงานนี้นำเสนอนวัตกรรมในแต่ละสาขาของเทคโนโลยีหลักมีสาขาย่อยที่เป็นชุดเรียงลำดับลงมา โดยนำเสนอจำนวนสิทธิบัตรในหมวดเทคโนโลยีย่อยพร้อมทั้งเจ้าของสิทธิบัตรผู้ถือครองในแต่ละเทคโนโลยีด้วย

 

 

 

ผลการวิเคราะห์พบบทสรุปที่สำคัญ คือ

 • กิจกรรมสิทธิบัตรเรื่องอวกาศ ยานอวกาศ (Aerospace) มีจำนวนเพิ่มสูงมากขึ้นราวร้อยละ 25 จากปี 2009 ถึง 2010 ด้วยการขับเคลื่อนของเทคโนโลยีย่อย คือ ยานพาหนะในอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม บริษัทผู้ถือสิทธิ์คุ้มครองจากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ชาร์ป ตามด้วยบริษัทเกาหลีชื่อ บริษัท LG กับ Samsung
 • กิจกรรมสิทธิบัตรอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (Semiconductor) ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2009 ถึง 2010 ในเทคโนโลยีหมวดย่อย 3 หมวดคือ Integrated circuits, discrete devices และ memories, film and hybrid circuits
 • สิทธิบัตรในเรื่องคอมพิวเตอร์&อุปกรณ์ต่อพ่วงในปี 2010 ยังคงอยู่ในตำแหน่งชั้นแนวหน้าเช่น นวัตกรรมที่มีจำนวนสูงที่สุดในบรรดาสิทธิบัตรสาขาอื่นๆ คือ จำนวน 212,622 การประดิษฐ์ (ที่เป็นหนึ่งเดียว) ถึงแม้ว่ามีอัตราการลดลงร้อยละ 6 ในจำนวนรวมจากปี 2009
 • สิทธิบัตรในเรื่องยานยนต์ขยับขึ้นมาจากอันดับ 4 ในปี 2009 เป็นลำดับที่ 2 ในปี 2010 ล้ำหน้ากว่าอุตสาหกรรมการสื่อสารทางไกล (Telecommunication) กับอุตสาหกรรมอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (Semiconductors) ดังรายละเอียดของผลการวิเคราะห์นวัตกรรมของเทคโนโลยีต่างๆ ของปี 2010 ดังต่อไปนี้

ภาพรวมของ 12 เทคโนโลยีหลักในกิจกรรมสิทธิบัตรปี 2010

    2010 2010 % of Total 2009 % Change in
Volume (2010 v 2009)
A Computers & Peripherals 212,622 1 28% 226,293 -6%
B Automotive 88,867 2 12% 89,106 0%
C Telecommunications 87,920 3 11% 90,867 -3%
D Semiconductors 86,479 4 11% 95,106 -9%
E Pharmaceuticals 59,350 5 8% 59,638 0%
F Medical Devices 52,117 6 7% 49,035 6%
G Petroleum & Chemical Engineering 42,304 7 5% 38,729 9%
H Domestic Appliances 36,816 8 5% 34,591 6%
I Food Tobacco & Fermentation 36,048 9 5% 35,375 2%
J Aerospace 32,622 10 4% 26,167 25%
K Agrochemicals & Agriculture 22,726 11 3% 20,503 11%
L Cosmetics 6,438 12 1% 6,612 -3%
 • อันดันที่ 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปี 2010 (Computer & Peripherals)
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
71% Computers 178,509 193,445 -8%
10% Other Peripherals 26,317 29,800 -12%
10% Printers 25,079 25,108 0%
4% Smart media 9,757 11,602 -16%
3% Screens 6,471 6,684 -3%
2% Scanners 6,372 4,947 -29%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Smart Media

  Assignee
Country
2010 Colume
1 Samsung KR 274
2 Matsushita JP 156
3 Toshiba JP 139
4 NEC JP 127
5 Brother JP 111
6 Toppan Forms JP 109
7 Sony JP 91
8 Mitsui Chemical JP 85
9 Electronics & Telecom Res.Inst. KR 82
10 Dainippon Printing JP 76
 • อันดันที่ 2 เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรถยนต์ ปี 2010 (Automotive)
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
16% Alternative Powered Vehicles 15,913 13,118 21%
13% Navigation Systems 12,060 12,414 -3%
12% Transmission 11,577 11,520 0%
11% Safety 10,263 10,589 -3%
9% Pollution Control 8,376 8,567 -2%
8% Seats, Seatbelts and Airbags 7,769 7,657 3%
7% Steering Systems 6,327 6,610 -4%
6% Suspension Systems 5,924 5,975 -1%
6% Security Systems 5,752 5,817 -1%
5% Engine Design and Systems 5,336 5,552 -4%
4% Braking Systems 3,908 4,067 -4%
3% Entertainment Systems 3,052 3,230 -6%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Alternative Powered Vehicles

  Assignee
Country
2010 Colume
1 Toyota JP 2179
2 Nissan JP 639
3 Honda JP 467
4 NipponDenso JP 340
5 Matsushita JP 287
6 Hyundai KR 284
7 CM US 243
8 Robert osch DE 217
9 Daimler DE 209
10 Aisin JP 166
 • อันดับ 3 เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล ปี 2010 (Telecommunications)
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
26% Mobile Telephony 42,836 44,714 -4%
24% Data Transmission Networks 39,367 32,922 20%
21% Telephone Subscriber Equipment 34,834 34,665 0%
8% Multiplex & Multiple Access Information Transmission Systems 14,031 15,191 -8%
8% Digital Information Transmission Systems 12,504 13,886 -10%
5% Telemetry & Telecontrol 7,638 8,037 -5%
4% Telephone Communications Systems & Installations 6,511 8,549 -24%
4% Telephone Exchange Systems 6,251 9,277 -33%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Mobile Telephony

  Assignee Country 2010 Volume
1 Samsung KR 1627
2 LG KR 1251
3 NEC JP 1146
4 Seiko Epson JP 1051
5 Matsuahitqa JP 1035
6 Sony JP 930
7 Sharp JP 857
8 Kyocera JP 851
9 Qualcomm Inc US 824
10 ZTE Corp CN 776
 • อันดับที่ 4 เทคโนโลยีอุปกรณ์กึ่งตัวนำ ปี 2010 (Semiconductors)
  Subsectors 2010 2009 % Change
48% Semiconductor Materials and Processes 50,812 49,255 3%
29% Memories, Film and Hybrid Circuits 30,995 35,287 -12%
18% Discrete Devices 18,709 32,068 -42%
5% Integrated Circuits 5,127 9,148 -44%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Semiconductor Materials and Processes

 

  Assignee Country 2010
Volume
1 Samsung KR 1,566
2 Hynix Semiconductor KR 1,435
3 Toshiba JP 1,429
4 Matsuahita JP 977
5 NEC JP 925
6 Cannon JP 822
7 Seiko Epson JP 717
8 Sony JP 673
9 Sharp JP 663
10 IBM US 591
 • อันดันที่ 5 เทคโนโลยที่เกี่ยวกับเภสัชกรรม ปี 2010 (Pharmaceuticals)
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
61% Organics 42,845 43,169 -1%
22% General 15,404 15,585 -1%
14% Heterocyclics 10,013 10,213 -2%
2% Inorganics 986 668 48%
1% Steroids 654 741 -12%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Organics

  Assignee Country 2010
Volume
1 Seiko Epson JP 385
2 Hoffman La Roche CH 233
3 Univ California US 189
4 Dokuritsu Gyosei Hojin Sangyo Gijutsu JP 183
5 Olympus Optical JP 178
6 Abbott Labs US 165
7 Nikon JP 142
8 Univ Seoul Nat Ind Found KR 139
9 CNRS FR 136
10 Univ Tokyo JP 127
 • อันดันที่ 6 เทคโนโลยีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปี 2010 (Medical Devices)
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
35% Diagnosis, Surgery 20,076 19,249 4%
30% Sterilizing, Syringes, Electrotherapy 17,788 16,315 9%
18% Dentistry, Bandages, Prosthesis 10,746 11,044 -3%
17% Medical Aids, Oral Administration 9714 8,788 11%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Diagnosis, Surgery

  Assignee Country 2010
Volume
1 Fujifilm JP 529
2 Olympus Optical JP 456
3 Toshiba JP 453
4 Toshiba Medical JP 396
5 Siemens DE 361
6 Konica Minolta JP 269
7 Philips NL 258
8 Tyco Healthcare Group US 243
9 GE Medical Systems Global Tech. US 197
10 Hitachi Medical JP 175
 • อันดันที่ 7 เทคโนโลยีวิศวกรรมปิโตรเลียม และ วิศวกรรมเคมี ปี 2010 (Petroleum & Chemical Engineering)
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
70% Chemical Engineering 32,655 28,642 14%
16% Petroleum & Gas Exploration, Drilling, Production and Processing 7,554 7,724 -2%
12% Petroleum & Gas Fuels and Other Products 5,787 6,086 -5%
1% Petroleum & Gas Transportation and Storage 311 334 -7%
1% Petroleum Refining 194 188 3%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Chemical Engineering

  Assignee Country 2010
Volume
1 Toyota JP 515
2 China Petro-Chem Corp CN 267
3 Univ Zhejiang CN 240
4 Matsushita JP 198
5 Univ Nanjing CN 163
6 BASF DE 152
7 NGK Insulators JP 133
8 Nippondenso JP 132
9 Dokuritsu Gyosei Hojin Sangyo Gijutsu JP 128
10 Robert Bosch DE 127
 • อันดันที่ 8 เทคโนโลยีอุปกรณ์ใช้ภายในบ้าน ปี 2010 (Domestic Appliances)
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
44% Kitchen 17,235 15,851 9%
30% Healting & Air Conditioning 11,680 11,223 4%
9% Laundry 3,543 3,602 -2%
9% Household Cleaning 3,414 3,081 11%
5% Human Hygiene 3,193 3,228 -1%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Kitchen

  Assignee Country 2010
Volume
1 LG KR 728
2 Matsushita JP 685
3 Bosch & Siemens DE 418
4 Mitsubishi Electric JP 370
5 Daikin Kogyo JP 217
6 Sanyo JP 173
7 Hitachi JP 140
8 Sharp JP 136
9 Toshiba JP 129
10 Samsung KR 125
 • อันดันที่ 9 เทคโนโลยีอาหาร ยาสูบ การหมัก ปี 2010 (Food, Tobacco & Fermentation)
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
82% Fermentation 30,086 27,433 10%
7% Bakery 2,628 2,675 -2%
6% Meat 2,090 4,323 -52%
4% Tobacco 1,512 1,529 -1%
1% Sugar & Starch 338 307 10%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Fermentation

  Assignee Country 2010
Volume
1 Dupont US 238
2 Monsanto Technology US 219
3 Univ Zhejiang CN 186
4 Univ California US 179
5 Hoffmann La Roche CH 133
6 Olympus Optical JP 128
7 Novozymes DN 116
8 Univ Seoul Nat. Ind. Foundation KR 111
9 Univ Nanjing CN 111
10 US Dept. Health & Human Services US 109
 • อันดันที่ 10 เทคโนโลยียานอวกาศ ปี 2010
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
29% Space Vehicles and Satellite Technologies 10,429 5,019 10%
27% Production Techniques 9,726 9,070 7%
16% Advanced Materials 5,937 5,836 2%
10% Structures & Systems 3,612 3,414 6%
10% Propuision Plants 3,566 3,359 6%
8% Instrumentation 2,786 2,570 8%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Space Vehicles and Satellite Technologies

  Assignee Country 2010
Volume
1 Sharp JP 166
2 LG KR 156
3 Samsung KR 119
4 Mitsubishi Electric KR 101
5 Sanyo JP 89
6 Kyocera JP 85
7 Applied Materials US 83
8 Dupont US 81
9 Toyota JP 73
10 Fujifilm JP 60
 • อันดันที่ 11 เทคโนโลยีการเกษตร และ เคมีเพื่อการเกษตร ปี 2010 (Agrochemicals & Agriculture)
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
67% Agriculture 21,843 19,645 11%
20% Agrochemicals 6,577 5,756 14%
13% Biotechnology in Agriculture 4,161 3,880 7%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Agrochemicals

  Assignee Country 2010
Volume
1 Bayer Cropscience DE 149
2 BASF DE 143
3 Sumitomo Chemical JP 109
4 Syngenta CH 68
5 Dow Agrosciences US 51
6 Univ. of S. China Agriculture CN 51
7 Dupont US 24
8 Nippon Soda JP 24
9 Univ. Nanjing CN 33
10 Clariant Ch 22
 • อันดันที่ 12 เทคโนโลยีเครื่องสำอาง ปี 2010 (Cosmetics)
  Subsectors
2010
Volume
2009
Volume
% Change
43% Make-up 3,833 3645 5%
32% Skin 2,859 2915 -2%
21% Hair 1,879 2159 -13%
2% Perfume 216 185 17%
2% Antiperspirant 174 199 -12%

2010 Top Ten Assignees/Companies
Make-Up

  Assignee Country 2010
Volume
1 L'Oreal FR 323
2 KAO JP 147
3 Amorepacific KR 120
4 Shiseido JP 115
5 Kose JP 62
6 Henkel DE 59
7 Pola Chem Ind JP 56
8 BASF DE 53
9 Procter & Gamble Co. US 33
10 Unilever NL/UK 32

อ้างอิงจาก
1. Press release : Thomson Reuters Releases Report on the State of Global Innovation -12 January 2011  :  http://thomsonreuters.com/content/press_room/legal/379777

2.  Thomson Reuters 2010 State of Innovation Report : Twelve Key Technology Areas Industries & Their States of Innovation : http://ip.thomsonreuters.com/InnovationReport2010/

แปลและเรียบเรียงโดย
รังสิมา เพชรเม็ดใหญ่
ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ 31  มีนาคม  2554

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป