ผู้ที่สนใจในสารสนเทศสิทธิบัตร คงจะเคยได้ยินชื่อฐานข้อมูล Derwent World Patent Index, DWPI มาบ้างไม่มากก็น้อย DWPI ถือเป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรยอดเยี่ยมที่สุดด้วยมีคุณลักษณะที่แตกต่างไปจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรเชิงพาณิชย์หรือแบบเสรีอื่นๆ  แผนก Intellectual & Science Business ของบริษัท Thomson Reuters, TR เจ้าของฐานข้อมูล DWPI ได้ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2013  ณ เมือง Seville ประเทศสเปน และ เมือง Alexandria รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา  เรื่องการครบรอบ 50 ปี ของฐานข้อมูล DWPI

DWPI เป็นฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่มีการยอมรับและน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มผู้ตรวจสอบการพิจารณาอนุมัติให้สิทธิบัตรในสำนักงานสิทธิบัตรทั่วโลก (The world's most trusted source of patent information)  การประกาศครั้งนี้ถือเป็นโอกาสหรือ เป็นวาระของเหตุการณ์สำคัญที่เป็นการให้เกียรติแก่ฐานข้อมูล DWPI ที่มีการให้บริการมาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นปีที่ DWPI มีการเพิ่มข้อมูลสิทธิบัตรประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งแรก  (ขณะนี้ DWPI มีเนื้อหาสิทธิบัตรของแถบเอเชียแปซิฟิกในภาษาอังกฤษเกือบครบถ้วน)

การฉลองครบรอบเหตุการณ์สำคัญนี้ DWPI เป็นสัญญลักษณ์ที่แสดงว่า DWPI ยังคงดำเนินการให้บริการอย่างมืออาชีพต่อเนื่อง โดยที่จุดเริ่มต้นของ DWPI เกิดขึ้นในปี 1963

คุณลักษณสำคัญของ DWPI 

DWPI ให้เนื้อหาสิทธิบัตรทั่วโลกที่เพิ่มคุณค่ามากขึ้น (value added)  ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการทำการวิจัยเอกสารสิทธิบัตรได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถเข้าใจนวัตกรรมโลกด้วยกฎทางบรรณาธิการที่แม่นยำ ปัจจุบัน DWPI มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า  23 ล้านเรื่อง (basic records/patent families) และมากกว่า 50 ล้านเรื่อง  DWPI มีการใช้โดยผู้ตรวจสอบความใหม่ใน 40 สำนักงานสิทธิบัตรทั่วโลก คุณลักษณะหลักทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและเกิดการยกระดับในเนื้อหา คือ   DWPI ให้เนื้อหาสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเดิม ในส่วนชื่อเรื่อง (meaningful title) บทคัดย่อ (ส่วน Novelty/Technology Focus/Advantage/use) ในภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง

alt

นอกจากนี้ DWPI มีคุณลักษณะพิเศษอีก คือ

  1. มีการใช้คำศัพท์ของภาคอุตสาหกรรม (industry terminology) ในสิทธิบัตรแต่ละเรื่องอย่างสม่ำเสมอ
  2. มีการแก้ไขรายงานบรรณานุกรมของเอกสารสิทธิบัตรให้ถูกต้อง (correction) เช่น การสะกดผิด ชื่อเจ้าของสิทธิบัตร (assignee) ผู้ประดิษฐ์ (inventory) แบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ
  3. ข้อมูลสำคัญที่ไม่ถูกต้อง (erroneous priority data)
  4. มีการเพิ่มข้อมูลส่วนรหัสหมวดหมู่ (missing classification) ที่ขาดหายไป
  5. ให้ข้อมูล patent family

สำนักงานของ DWPI มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกฝนอบรมหลายร้อยคน ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการในการขยายความเอกสารสิทธิบัตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย กฎ ระเบียบ มากกว่า 5,000 ระเบียบ โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห์มีการปรับแก้ไขเนื้อหาสิทธิบัตรต้นฉบับราว 6,000 จุด

ระบบดัชนีของ DWPI

DWPI มีระบบดัชนีจัดการสารสนเทศสิทธิบัตรที่เป็นระบบรหัสแบบหนึ่งเดียว (unique coding) ได้แก่ assignee code / inventory code / classification code / chemical code / DWPI standard Abbreviations etc.

จุดเริ่มต้นของบริการ DWPI เริ่มที่สิทธิบัตรด้านเภสัชกรรม

ผู้ก่อตั้งคือ Montagu Hyams ได้ตั้งชื่อบริการนี้ว่า Derwent World Patent Index ซึ่งเขาได้กล่าวว่า "ไม่เคยนึกฝันเลยว่าการเริ่มต้นงานนี้จากโต๊ะที่บ้านในกรุงลอนดอนจะบรรลุผลสำเร็จเมื่อ 50 ปีก่อน จะกลายเป็นแหล่งข้อมูลสิทธิบัตรที่ทั่วโลก ให้ความสนใจ ฉันมีความภาคภูมิใจในแนวทางที่ทำการเพิ่มคุณค่า (Value-added) ในเนื้อหาสิทธิบัตร จนกลายเป็นแหล่งสิทธิบัตรอัจฉริยะ Thomson Reuters ได้สานต่อจากงานของฉันที่ทำไว้ ถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเลอเลิศในปัจจุบันนี้"

การบริการ Derwent World Patent Index, DWPI

ปัจจุบัน  ชุดฐานข้อมูล DWPI มีบริการในระบบฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ Dialog, STN, Questel, Orbit, Westlaw Thomson Innovation

รายละเอียดฐานข้อมูล DWPI อ่านได้ที่ http://thomsonreuters.com/products_services/legal/legal_products/a-/derwent_world_patents_index/#tab3

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป