Open Access (OA) หมายถึง เอกสารวิชาการแบบดิจิทัลที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรี (ฟรี)

ปัจจุบันเรื่องคุณภาพ Open Access กำลังเป็นที่น่าสนใจในแวดวงวิชาการเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Jeffrey Beall บรรณารักษ์แห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมรายชื่อสำนักพิมพ์และรายชื่อวารสารที่เข้าข่ายลักษณะจอมปลอม หลอกลวง (Predatory) ที่เรียกว่า Beall's List of Scholarly Open Access Publishers ไว้ ว่าผู้แต่งบทความควรจะเสนอตีพิมพ์บทความวิจัยภายในสำนักพิมพ์หรือวารสารดังกล่าวหรือไม่

Elsevier B.V. สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของโลกและเป็นเจ้าของฐานข้อมูล ScienceDirect มีวารสารที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ตนเอง จำนวน 2,500 รายชื่อ ได้เกาะติดกระแส Open Access โดยจัดบริการ Open Access ไว้ 3 เรื่อง คือ Open Access Journal, Open Access Articles และ Open Archives

1. Open Access Journal :  Elsevier มีวารสาร Open Access จำนวน 63 รายชื่อ ระบุว่าทุกบทความมี Peer Review เมื่อได้รับการตรวจสอบยอมรับแล้ว ผู้ใช้จะได้ใช้ฟรีทันทีอย่างถาวรในการอ่านและดาวน์โหลด และอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ (ภายใต้ Creative Commons)

ค่าธรรมเนียมสำหรับการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร Open Access ของ Elsevier  ที่จ่ายโดยผู้แต่งบทความ สถาบัน หรือหน่วยงานวิจัยให้ทุน ค่าธรรมเนียมอยู่ระหว่าง USD500 - USD5000 ให้เข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ของวารสาร OA ในแต่ละรายชื่อจะมีข้อมูลแสดงอยู่
Open Access Journals ของ Elsevier จำนวน 63 รายชื่อ เช่น

 • Annuals of Medicine and Surgery
 • Applied and Translational Genomics
 • Cancer Treatment Communications
 • Cell Report
 • Current Therapeutic Research
 • Stem Cell Reports
 • Stem Cell Research
 • The Lancet Global Health
 • Trials in Vaccinology
 • Weather and Climate Extremes

2. Open Access Articles บทความวิจัย OA ใน Elsevier มีมากกว่า 1,600 บทความ กระจายอยู่ในวารสารต่างๆ จำนวน 1,347 รายชื่อ เช่น

 • Carbohydrate Polymers
 • Sensors and Actuators A, B
 • Bioresource Technology
 • Thin Solid Film
 • Polymer
 • International Journal of Pharmaceutics
 • Applied Surface Science
 • Fuel
 • Food Chemistry
 • Solar Energy Materials and Solar Cell

3. Open Archives : Open Access to archived research
OA Archived วารสารใน Elsevier มีอยู่จำนวน 97 รายชื่อ รวมทั้งทุกบทความที่ตีพิมพ์ย้อนหลัง 12 เดือนของสำนักพิมพ์ Cell Press (Third party publisher of Elsevier)
OA Archived จำนวน 97 รายชื่อ เช่น

 • Chemistry & Biology
 • Genomics
 • International Journal of Infectious Diseases
 • Journal of Biomedical Informatics
 • Journal of Computer and Systems Sciences
 • Journal of Functional Analysis
 • Moleular Cell
 • Neuron
 • Science of Computer Programming
 • Virology

ดังนั้นผู้ที่สนใจตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารประเภท Open Access สามารถคัดเลือกได้ว่าจะตีพิมพ์ลงในวารสารและสำนักพิมพ์ใด ทั้งนี้ควรติดตามและตรวจสอบจาก Beall's List of Scholarly Open Access Publishers เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากสำนักพิมพ์จอมปลอมดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าถึงได้ที่ http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-options

 
 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป