(Thomson Reuters predicts 20013 Nobel Laureates)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2013 ณ รัฐฟิลาเดียเฟีย สหรัฐอเมริกา แผนก IP & Science Business ของบริษัท Thomson Reutersได้ประกาศคำทำนายผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัลโนเบลปี 2013 โดยที่ผ่านมาบริษัท Thomson Reuters ได้เริ่มทำนายรางวัลโนเบลมาตั้งแต่ปี 2002 และสามารถทำนายได้อย่างถูกต้องแม่นยำถึงชื่อของผู้ที่มีชัยชนะได้รับรางวัลโนเบลถึง 27 ท่าน Thomson Reuters กำหนดทำนายรายปีด้วยวิธีการศึกษา Bibliometrics ที่วิเคราะห์จากข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์สาขาวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในสาขาเคมี ฟิสิกส์ แพทยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

สำหรับรางวัลโนเบลในปี 2013 นี้ Thomson Reuters ได้ทำนายรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัลโนเบล ใน 4 สาขา มีชื่อของผู้ที่มีชื่อเสียงเช่น Francois Englert และ Peter W. Higgs  ผู้ที่ได้ค้นพบอนุภาค Higgs Boson ในสาขาฟิสิกส์ รวมถึง Sam Peltzman และ Richard A. Posner นักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานในเรื่องทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ด้านกฏระเบียบ (economic theories of  regulation) ส่วนในสาขาแพทยศาสตร์ประกอบด้วยรายชื่อนักวิทยาศาสตร์คือ Aldrian P. Bird, Howard Cedar และ Aharon Razin  ในการค้นพบข้อมูลพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับ DNA methylation and gene expression สาขาเคมีผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อ ประกอบด้วย M.G.Finn, Valery V. Fokin และ K.Barry Sharpless ในการศึกษาวิจัยพัฒนาเรื่อง Modular click chemistry ซึ่งหากได้รับรางวัลจริง นักวิทยาศาสตร์ชื่อ Sharpless จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็นครั้งที่ 2 ด้วยท่านเคยได้รับรางวัลมาแล้วในปี 2001ในหัวข้อวิจัยเรื่อง chirally catalyzed oxidation reactiona

จากบัญชีรายชือที่คาดการณ์ทำนายว่าอาจได้รับรางวัลโนเบลในปี 2013 นี้ ประกอบด้วยชื่อนักวิทยาศาสตร์จำนวน 28 ชื่อจากสถาบันวิจัยและ สถาบันการศึกษา 22 แห่ง จาก 6 ประเทศ

 


Gordon Macomber ผู้บริหาร ของ Thomson Reuters Scholarly & Scientific Research  กล่าวว่า  บทความวิจัยตีพิมพ์ทำหน้าที่เสมือน การจ่ายเงินคืน ให้แก่หนี้สินทางปัญญา  (repayment  of an intellectual debt) การวิเคราะห์รายการบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาแบบรวมกันในช่วงเวลาหลายๆ ปี  สามารถช่วยให้ระบุถึงผลกระทบที่สำคัญที่สุดของ  นักวิทยาศาสตร์รายบุคคล  และ/หรือ สถาบันวิจัย ของแต่ละสาขาวิจัยได้  และจากผลลัพธ์การวิเคราะห์ด้วยหลักการการศึกษา Bibliometrics นี้ ส่วนใหญ่มีแนวโน้มว่าจะดึงดูดความสนใจของคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลได้

บริษัท Thomson Reuters ทำการศึกษาทำนายรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัลโนเบลแบบรายปี   โดยใช้ข้อมูล (ดิบ) พื้นฐานหลักที่สำคัญมาจากแหล่งข้อมูล / ฐานข้อมูล Web of Science ซึ่งมีข้อมูลการได้รับอ้างอิง ที่สามารถแสดงถึงผู้มีอิทธิพลมากที่สุด (most influential) ใน 4 สาขาดังข้างต้นได้  รายละเอียดของการศึกษาเรื่อง Citation Laureates นี้  บริษัท Thomson Reuters ได้จัดบริการไว้ที่ ScienceWatch :  http://sciencewatch.com/nobel  ที่เป็นบริการแบบเปิดให้ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อวัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก  (An Open -Web  resource for Science metrics and research performance analysis)

 

 


ผู้ที่สนใจสามารถติดตามได้ที่ ทวิตเตอร์  https://twitter.com/TR_ScienceWatch  ที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก และ ทันสมัยแบบต่อนาทีต่อนาที   รวมถึงขอเชิญชวน ผู้ใช้บริการเฟสบุ๊คเสนอรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัลโนเบล ในปีนี้ ด้วย อีกทั้ง ขอเชิญร่วมสนทนาในเรื่องรางวัลโนเบลปี 2013 ได้ที่ Web of  Knowledge Facebook

บริษัท Thomson Reuters สามารถทำนายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล ได้ถูกต้องรวม 27 ท่าน ตั้งแต่ปี 2002 มา รายละเอียด ที่  http://sciencewatch.com/nobel/successful-predictions


สำหรับการทำนายถึงรายชื่อผู้ที่อาจได้รับรางวัลโนเบล ปี 2013 ใน 4 สาขา ได้เสนอรายชื่อดังต่อไปนี้

สาขา แพทยศาสตร์ (Physiology or Medicine)

 ทำนายผลงานวิจัย เรื่องที่ 1  Autophagy

 

ชื่อนักวิทยาศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
Daniel J. Klionsky Alexander G. Ruthven Professor of Life Sciences, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan USA.
Noboru Mizushima Professor, Biochemistry and Molecular Biology, Graduate School and Faculty of Medicine, University of Tokyo, Japan
Yoshinori Ohsumi Professor, Frontier Research Center, Tokyo Institute of Technology, Yokohama Japan

 

 

ทำนายผลงานวิจัยเรื่องที่ 2  DNA methylation and gene expression

ชื่อนักวิทยาศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
Adrian P. Bird Buchanan Professor of Genetics, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland United Kingdom
Howard Cedar Edmond J. Safra Distinguished Professor Emeritus, Hebrew University of Jerusalem  Israel
Aharon Razin Professor Biochemistry Emeritus, Hebrew University of Jerusalem Israel

 



ทำนายผลงานวิจัยเรื่องที่ 3    HER-2/neu oncogene

ชื่อนักวิทยาศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
Dennis J. Slamon

Director, Clinical and Translational Research, Jonsson Comprehensive Cancer Center,

Professor, Chief, and Executive Vice Chair for Research, Department of Medicine, Hematology/Oncology,

and Director of Revlon/UCLA Women's Cancer Research Program, University of California Los Angeles, Los Angeles, California

USA.


สาขา ฟิสิกส์ (Physics)

ทำนายผลงานวิจัย เรื่องที่ 1  Extrasolar planets

 

ชื่อนักวิทยาศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
Geoffrey W. Marcy Professor of Astronomy, University of California, Berkeley, California USA.
Michel Mayor Emeritus Professor, University of Geneva, Geneva Switzerland
Didier Queloz

Professor, University of Cambridge, Cambridge, England

and  Professor, University of Geneva, Geneva

United Kingdom

Switzerland


ทำนายผลงานวิจัย เรื่องที่ 2   Iron-based superconductors

ชื่อนักวิทยาศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
Hideo Hosono Professor, Materials and Structures Laboratory and Director of Materials Research Center for Element Strategy, Tokyo Institute of Technology, Yokohama Japan


ทำนายผลงานวิจัย เรื่องที่ 3   The Brout-Englert-Higgs boson

 

ชื่อนักวิทยาศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
Francois Englert Professor Emeritus, University Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium, and Distinguished Visiting Professor in Residence, Chapman's Institute for Quantum Studies,  Chapman University, Orange, CA. Belgium USA.
Peter W. Higgs Professor Emeritus, University of Edinburgh, Scotland United Kingdom


สาขาเคมี (Chemistry)

ทำนายผลงานวิจัย เรื่อง ที่ 1   Ames test of mutagenicity

ชื่อนักวิทยาศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
Bruce N. Ames Senior Scientist, Children's Hospital Oakland Research Institute, Oakland, California, and Professor Emeritus, Biochemistry and Molecular Biology, University of California Berkeley, Berkeley, California USA.


ทำนายผลงานวิจัย เรื่องที่ 2    DNA nanotechnology

ชื่อนักวิทยาศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
A. Paul Alivisatos Samsung Distinguished Professor of Nanoscience and Nanotechnology, and Professor of Chemistry and Materials Science & Engineering,  and Director of Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, Berkeley, California USA
Chad A. Mirkin George B. Rathmann Professor of Chemistry, Northwestern University, Evanston, Illinois USA
Nadrian C. Seeman Margaret and Herman Sokol Professor of Chemistry, New York University, New York, NY USA.



ทำนายผลงานวิจัย เรื่องที่ 3    Modular click chemistry

 

ชื่อนักวิทยาศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
M.G. Finn Professor Chemistry and Biochemistry, Georgie Institute of Technology, Atlanta, Georgia USA.
Valery V. Fokin Associate Professor of Chemistry, The Scripps Research Institute, La Jolla, California USA.
K. Barry Sharpless W.M. Keck Professor of Chemistry, The Scripps Research Institute, La Jolla, California USA.

 

 


สาขาเศรษฐศาสตร์  (Economics)
ทำนายผลงานวิจัย เรื่อง 1  Econometric time-series

 

ชื่อนักเศรษฐศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
Sir David F. Hendry Professor of Economics, University of Oxford, Oxford, England United Kingdom
M. Hashem Pesaran John Elliot Distinguished Chair in Economics and Professor of Economics & Director, Centre for Applied Financial Economics, University of Southern California USA.
Peter C.B. Phillips Sterling Professor of Economics and Professor of Statistics, Yale University, New Haven, Connecticut  

 

 

ทำนายผลงานวิจัย เรื่องที่ 2  Economic theories of regulation

ชื่อนักเศรษฐศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
Sam Peltzman Ralph and Dorothy Keller Distinguished Service Professor of Economics Emeritus, University of Chicago Booth School of Business, Chicago, Illinois USA.
Richard A. Posner Judge, United States Seventh Circuit Court of Appeals, and Senior Lecturer, University of Chicago Law School, Chicago, Illinois USA.

 

ทำนายผลงานวิจัย เรื่อง ที่ 3 Empirical microeconomics

ชื่อนักเศรษฐศาสตร์ สถาบัน ประเทศ
Joshua D. Angrist Ford Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts USA.
David E. Card Class of 1950 Professor of Economics, University of California Berkeley, Berkeley, California USA.
Alan B. Krueger Bendheim Professor of Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey USA.

 

ประมาณ ต้นเดือนตุลาคม ของทุกๆ ปี จะมีการประกาศถึงผลของรางวัลโนเบล โปรดติดตามว่า ในปีนี้ บริษัท Thomson Reuters จะสามารถทำนายได้ถูกหรือไม่ จากรายชื่อข้างต้นดังกล่าวมานั้น

เอกสารอ้างอิง

1.Thomson Reuters Press Releases : Thomson Reuters Predicts 2013 Nobel Laureates - Available at :  http://thomsonreuters.com/press-releases/092013/nobel-laureates -  1 October 2013


2. Thomson Reuters : Science Watch  Successful Predictions - Available at :  http://sciencewatch.com/nobel/successful-predictions - 1 October 2013

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป