เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ได้เดินทางไปเยี่ยมและติดตามการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมวิชาการของเด็กชายฮาริส ดาแมยี เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา และเด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ เด็กพิการจากจังหวัดนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นางกาญจนา ทิพย์สุข หัวหน้าทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมด้วย นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ครูสอนเสริมวิชาการ ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าในการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพและสอนเสริมวิชาการของเด็กชายฮาริส และเด็กชายอับดุลวาเรส เพิ่มเติม

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป