ผลงานเด่น

1. การสนับสนุนงานวิจัยด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. การประเมินความยั่งยืนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย

3.  โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด

4.  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)

5.  วัสดุพรุนหรือไบโอฟิลเตอร์เพื่อการบำบัดน้ำทางชีวภาพ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณพรนลัท สิงห์รัตนพันธุ์
โทรศัพท์ 02 117 6472 โทรสาร 02-117-6498 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป