ผลงานเด่น

1.  เทคโนโลยีการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อป้องกันอาการแพ้ยาที่รุนแรง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณปฐมพร อินทสระ
โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 81825 โทรสาร 02-644-8100 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณศศิธร พงษ์สำราญกุล
โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 81916 โทรสาร 02-644-8100 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

   

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป