ผลงานเด่น

1.  กระบวนการในการพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์

2.  ชุดแม่พิมพ์ขึ้นรูป Body Brake Booster No.1

3.  ต้นแบบแชสซีที่มีลักษณะโค้งงอ

4.  การพัฒนารถลีมูซีนจากรถกระบะดัดแปลง

5.  รถอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร

6.  รถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณสรวิศ วณิชอนุกูล
โทรศัพท์ 02-117-6449 โทรสาร 02-117-6497 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป