สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • คุณวงศกร พูนพิริยะ
โทรศัพท์  02 117 6439 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณธนัฏฐา ชัยฉกรรจ์
โทรศัพท์  02 117 6442 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • คุณพัทจารี พิจยเวทินท์
โทรศัพท์  02 117 6469 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป