สาระวิทย์ เพิ่มทางเลือกแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (eMagazine) โดยฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. 

สาระวิทย์ฉบับที่ 3/2556 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้

  • เรื่องจากปก : พหุสัมพันธ์คนกับไก่ งานวิจัยแห่งความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น
  • บทความพิเศษ : ปฏิบัติการบินทะลุฟ้าท้าฝันเด็กไทยทำวิจัยในสภาวะไร้น้ำหนักที่ญี่ปุ่น
  • ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ปลาไหลสีทอง อึ่งอ่างสีทอง
  • งานวิจัย : ศึกษากลไกการติดเชื่อไวรัสเด็งกี่ต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก


alt Download เอกสารฉบับเต็ม [2.84 MB]


เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป