สาระวิทย์ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ กับเสียงสะท้อนจากผู้อ่านในรอบปี 2

สาระวิทย์ฉบับนี้ เป็นฉบับพิเศษ ที่เราได้จัดพิมพ์เป็นฉบับกระดาษเพื่อแจกในงานการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 และงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษารัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2558 ด้วยครับ ซึ่งทั้งสองงานเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะ เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558

 

สาระวิทย์ฉบับเดือนเมษายนนี้ จึงร่วมเทิดพระเกียรติด้วยการนำเสนอบทความเรื่อง “พรรณไม้ พันธุ์สัตว์ อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ครับ ซึ่งเป็นการค้นพบสิ่งมีชีวิตของไทยที่ล้วนเป็นชนิดใหม่ของโลก และได้มีการขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้พระนามาภิไธยของพระองค์มาเป็นชื่อสิ่งมีชีวิตที่มีการค้นพบดังกล่าว

 

และในโอกาสที่สาระวิทย์ฉบับที่ 25 นี้ เป็นฉบับขึ้นรอบปีที่ 3 ด้วยเช่นกัน ผมจึงขอคัดอีเมลมาบางส่วนที่ส่งมายังสาระวิทย์มาให้อ่านกันครับ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามสาระวิทย์มาตลอด หากท่านมีข้อติชมหรือข้อเสนอแนะอย่างไร โปรดส่งอีเมลมาบอกกันได้เลยนะครับ ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

 

สำหรับเรื่องราวในสาระวิทย์ฉบับนี้ พบกับเรื่องราวเด่นดังนี้

เรื่องจากปก : พรรณไม้ พันธุ์สัตว์ ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

บทความพิเศษ : ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2558

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :

  • เด็กไทย คว้าแชมป์ 5 ปีซ้อน แข่งขันรถต้นแบบประหยัดพลังงาน
  • อย. เตือน อย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ผักเม็ด” และ “ส้มเม็ด”

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : นักวิทยาศาสตร์เยอรมันคิดหาวิธีขจัดความกลัวด้วยการฉีดฮอร์โมน oxytocin


alt Download เอกสารฉบับเต็ม [4.48 MB]


เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป