สาระวิทย์ เพิ่มทางเลือกแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (eMagazine) โดยฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

สาระวิทย์ฉบับที่ 19/2557 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้

  • เรื่องจากปก : งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแผนที่ในสมอง...รางวัลโนเบล 2014 สาขาการแพทย์
  • สารคดีวิทยาศาสตร์ : Arachnophobia มุมน่ากลัว…ของคนกลัว แมงมุม
  • หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก : อินเดียประสบความสำเร็จ ส่งยานอวกาศสำรวจดาวอังคาร
  • ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
    • แพทย์ศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลา
    • อพวช.เปิดนิทรรศการโลกยุคน้ำแข็ง
  • ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์ : ต้นโพธิ์ประหลาดใบสีขาวโพลนทั้งต้น


alt Download เอกสารฉบับเต็ม [3.44 MB]


เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป