สาระวิทย์ เพิ่มทางเลือกแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (eMagazine) โดยฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช.

สาระวิทย์ฉบับที่ 15/2557 นำเสนอเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้
 

  • เรื่องจากปก : วิตามินซีมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งมะเร็งรังไข่
  • หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก: ห้องครัวสำนักงาน: แหล่งสะสมเชื้อโรค
  • ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย: สมุนไพรไทยยับยั้งเชื้อราในหนอนไหม
  • ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์: สับปะรดประหลาดออกลูกแฝดคล้ายพัด


alt Download เอกสารฉบับเต็ม [2.49 MB]


เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป