สาระวิทย์ จากฉบับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สู่หนังสือฉบับกระดาษ

สาระวิทย์ ถือกำเนิดฉบับแรกเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อต้อนรับงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 9 ของ สวทช. เนื้อหาประกอบด้วยข่าวสาร สาระความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเยาวชนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือ ครู อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป โดยเผยแพร่ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-magazine ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/sci2pub  และแนบเป็นไฟล์ส่งถึงสมาชิกโดยตรงทางอีเมล โดยสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สาระวิทย์ฉบับปฐมฤกษ์นี้มีความหนาเพียง 8 หน้าเท่านั้น ขณะที่ปัจจุบัน (ปี 2560) มีความหนาราว 30-36 หน้า

นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสพิเศษบางวาระ ได้แก่ งานประชุมวิชาการประจำปีของ สวทช. และงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สาระวิทย์ได้จัดพิมพ์เป็นฉบับกระดาษเพื่อแจกให้แก่ผู้มาร่วมงานด้วย โดยได้จัดทำมาแล้ว 4 ครั้ง คือสาระวิทย์ ฉบับที่ 12 18 25 และ 53

สำหรับสาระวิทย์ฉบับพิเศษที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ เป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งที่ กอง บ.ก. จัดทำขึ้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ และ/หรือผู้ที่ต้องการอ่านหรือเก็บสะสมสาระวิทย์ในรูปแบบของหนังสือฉบับกระดาษ

เนื้อหาสาระวิทย์ฉบับพิเศษนี้ได้คัดและรวบรวมบทความเด่นในรอบ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ของสาระวิทย์จำนวน 45 ฉบับ จากคอลัมน์สามหมวด ได้แก่ เรื่องจากปก (cover story) บทความพิเศษ และสารคดีวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีทั้งบทความแปล บทความที่เขียนและเรียบเรียงใหม่ และบทความสกู๊ปที่เขียนโดยทีมงาน แล้วนำมาจัดกลุ่มหมวดหมู่ใหม่ตามเนื้อหาของเรื่องซึ่งสามารถแบ่งหมวดได้เป็น บทความเทิดพระเกียรติ บทความตัวเรา/สุขภาพใกล้ตัว บทความเทคโนโลยี/งานวิจัยและพัฒนา บทความสัตว์โลกน่ารู้ บทความเรื่องตามกระแสเหตุการณ์ บทความเยาวชนไทย และบทความนานาสาระวิทย์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 40เรื่อง

ผมหวังว่าสาระวิทย์ฉบับพิเศษนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ทั้งในแง่การเพิ่มพูนความรู้และให้ความเพลิดเพลินในการอ่านได้ตามสมควร

จุมพล เหมะคีรินทร์
บรรณาธิการบริหาร
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์สาระวิทย์
กันยายน 2560


alt Download เอกสารฉบับเต็ม [24.90 MB]

เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป