เรื่องจากปก :
ถึงเวลาทำหมันให้แซลมอนในฟาร์มเลี้ยงนักวิทยาศาสตร์เป็นห่วง “แซลมอนเลี้ยง” จากฟาร์มได้หลุดรอดไปผสมพันธุ์กับแซลมอนในธรรมชาติ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อเผ่าพันธุ์แซลมอนในธรรมชาติได้เนื่องจากแซลมอนเลี้ยงมีพันธุกรรมในการเอาตัวรอดด้อยกว่าแซลมอนในธรรมชาติ นักวิจัยจึงเสนอให้จัดการทำหมันแซลมอนในฟาร์มเพาะเลี้ยง

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
ผลิตกะโหลกเทียมแบบมีรูพรุนด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ
ฤทธิ์ปรับปรุงสมรรถภาพทางเพศชายของต้นหนามกระสุน

หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก :
หุ่นยนต์ปลาไหล ตรวจสอบ คุณภาพน้ำ

บทความพิเศษ :
ผีเสื้อกลางคืน : วิบไหวในรัตติกาล

alt Download เอกสารฉบับเต็ม [2.55 MB]

เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป