เรื่องจากปก :
จับตา 10 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจไทย
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิทัลอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ วิทยาการหุ่นยนต์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ล้วนเข้ามามีอิทธิพลสร้างการเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมแทบทุกด้านและอาจปฏิวัติโลกธุรกิจให้เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิง

ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯ ไทย :
เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ด...ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์

หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯ โลก :
ภาพสุดท้ายและตำแหน่งที่ยานแคสสินี พุ่งชนดาวเสาร์
รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ฟิสิกส์ และเคมี ปี 2017


alt Download เอกสารฉบับเต็ม [3.00 MB]


เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป