alt Download เอกสารฉบับเต็ม [2.92 MB]


เข้าดูเล่มอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่ "สาระวิทย์" นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องจากปก :
ไส้กรองเพื่อสุขภาพ หมักด้วยจุลินทรีย์
ระเบียงข่าววิทย์-เทคโนฯไทย
• ฤทธิ์ลดไขมันของเมล็ดเเตงกวา
• เยาวชนไทยคว้าเหรียญโอลิมปิก
หน้าต่างข่าววิทย์-เทคโนฯโลก
• ทึ่ง นักวิทยาศาสตร์จุดประกายความหวังขยายพันธ์ปะการังด้วย "การผสมเทียมในหลอดเเก้ว"

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป