กำหนดการการประชุมทางวิชาการ สวทช. ประจำปี 2552
กำหนดการการประชุมทางวิชาการ สวทช. ประจำปี 2552
NAC 2009 (PDF)
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2552
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2552
NAC 2009 (PDF)
ผังนิทรรศการงานประชุมวิชาการ สวทช. 2552
ผังนิทรรศการงานประชุมวิชาการ สวทช. 2552
NAC 2009 (PDF)
รายละเอียดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2552
รายละเอียดการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2552
NAC 2009 (PDF)

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป