หนังสือ 81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2550 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะอนุกรรมการสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำโครงการหนังสือ "81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและเพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสู่ประชาชน หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ


81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป