สวทช.ครบรอบ 25 ปี กับผู้บริหารทั้ง 4 

     

   - ก่อร่างสร้างรังเปิดทางวิทย์ไทย (Establishment) ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

   - ขยายฐานงานวิจัยเพื่อก้าวไกลอย่างมั่นคง (Acceleration) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

   - รวมพลังสร้างสรรค์สานฝันเพื่อสังคม (Networking) รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

   - ก้าวสู่อนาคต ตอบโจทย์ประเทศไทย (Commercialization) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

    Download [13.6 MB]

 

 

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป