สังคมไทยมีวิถีชีวิตในความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ อำนาจเล้นลับ หรือกระทั่งเรื่องออกแนวไปทางไสยศาสตร์มาช้านานซึ่งก็คงไม่ต่างจากชนชาติอื่นๆ ที่ต่างก็มีเรื่องราวทำนองนี้ในท้องถิ่นของตน ส่วนการตอบสนองต่อเรื่องเหล่านี้ ในแต่ละชนชาติอาจมีวิธีการที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมแต่ละแห่ง

หนังสือ “ความเชื่อกับวิทยาศาสตร์” เล่มนี้ จัดทำโดย ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รวบรวมข่าวแปลกดังกล่าวในรอบสี่ปีที่ผ่านมาเป็นหลัก คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2555 แล้วสัมภาษณ์นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ต่อข่าวดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง แม้บางเรื่องอาจจะยังมีคำตอบที่ไม่ชัดเจน เพราะต้องอาศัยเวลาและการทดลองเพื่อหาคำตอบ ซึ่งเราไม่มีโอกาสได้ทำ แต่อย่างน้อยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ให้แนวทางและวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวได้

ดาวน์โหลดหนังสือ

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป