สัมมนา "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ทำไมต้อง? และทำอย่างไร?"

Seminar
Date: 12/07/2019 13:30 - 14:15

งานสัมมนา " Food for elderly : Why and How?”  "อาหารสำหรับผู้สูงอายุ ทำไมต้อง? และทำอย่างไร?"
ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-14.15 น. ณ เวทีกลางภายในงาน INTERCARE ASIA 2019 Hall99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค  บางนา 

วิทยากรโดย ดร.นิสภา ศีตะปันย์ นักวิจัยอาวุโส  กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/b4zyjTcByXVdxGVt8

 

 

All Dates


  • 12/07/2019 13:30 - 14:15

Powered by iCagenda

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป