alt

alt

สวทช. คว้า 2 รางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย

2 หน่วยงานภายใต้ สวทช. ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (SHM) โดยคุณสุภาภรณ์ ศรอำพล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TCC) โดยคุณปุณณา วัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เข้ารับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประจำปี 2560 จาก พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

โดยรางวัลตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเซ็บ (TCEB) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งปีนี้มีผู้ประกอบการไมซ์ทั่วประเทศจำนวน 101 แห่งที่ผ่านการประเมินมาตรฐานฯ นับเป็นมาตรฐานสถานที่จัดประชุมที่แสดงถึงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ อันจะมีประโยชน์ต่อการทำการตลาดของหน่วยงานที่ได้รับมอบมาตรฐาน ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์อาเซียน หรือการจัดการประชุมในระดับอาเซียนต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป