alt

alt

ITAP สวทช. มุ่งสร้างผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) เดินหน้ามุ่งสร้างผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ หนุนเกษตรกรไทยให้พัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP ล่าสุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรภาคใต้ ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย ม.สงขลานครินทร์ ม.ทักษิณ และ ม.ราชภัฎสงขลา ให้การสนับสนุนประสานเกษตรกรร่วมเข้ารับฟังมาตรฐานกับการสร้างจุดแข็งให้กับสินค้าเกษตรไทย พร้อมส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่มีการพัฒนาศักยภาพ เข้าสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าเบื้องต้นเกษตรกรภาคใต้อย่างน้อย 8 รายเข้าร่วมโครงการ Primary ThaiGAP

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nstda.or.th/news/22491-primary-thaigap

 

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป