alt

alt

สวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดสัมมนาเตรียมความพร้อม

ภาคธุรกิจและเอกชน ก้าวทัน 5G และ IoT สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาในหัวข้อ “ก้าวทัน 5G และ IoT สู่ความสำเร็จทางธุรกิจ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G และ Internet of things กับกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทภาคเอกชน เป็นการช่วยเหลือและสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้กับภาคเอกชนต่อไปในอนาคต โดยมี น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นประธาน และมี คุณณฤต ดวงเครือรติโชติ Head of IoT dtac ซึ่งมีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยี IoT สำหรับธุรกิจกว่า ๕ ปี ในหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นวิทยากร

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.nstda.or.th/th/news/13569-20201020_tsp

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป