alt

alt

สวทช. คว้า 3 รางวัล ในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 62

23 กันยายน 2562 ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี : ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้แทนสำนักงานและผู้อำนวยการ สวทช. รับมอบ 3 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จำนวน 3 รางวัล จากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี ประกอบด้วย รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น จากกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น จากกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น ได้แก่ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. เพื่อยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป จากกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พร้อมกันนี้ ภายในงาน สวทช. ได้แสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในเรื่อง TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform) หรือระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ซึ่งพัฒนาโดยทีมวิจัยเนคเทค สวทช. รวมถึงผลงานพัฒนาของเอ็มเทค สวทช. ในด้านผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้งานกองทัพเรือ ParaFIT (พาราฟิต) น้ำยางพาราข้นสำหรับการผลิตหมอนและที่นอนยางพารา และ LOMAR (โลมาร์) น้ำยางพาราเข้มข้นสำหรับผสมกับแอสฟัลต์เพื่อทำถนน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12777-20190923-nstda

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป