alt

alt

เอ็มเทค สวทช. จับมือ อาชีวศึกษา ถ่ายทอดการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อ

ปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้า

5 กรกฎาคม 2562 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในโครงการ"การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในการพัฒนาอุปกรณ์พ่วงต่อปรับรถเข็นทั่วไปเป็นรถเข็นไฟฟ้าM2E 1.1”เพื่อถ่ายทอดวิธีการผลิตอุปกรณ์พ่วงต่อเพื่อปรับเปลี่ยนรถเข็นทั่วไปให้เป็นรถเข็นไฟฟ้าให้กับสถาบันระดับอาชีวศึกษา เพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้รถเข็นทั่วไป ไม่ว่าผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มีร่างกายท่อนบนที่ดี ให้มีความอิสระและดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานได้ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตงานทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ให้กับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพื่อจุดประกายเยาวชนให้เป็นนวัตกรรุ่นใหม่ โดยนำผลงานดังกล่าวโชว์ในงานมหกรรมด้านสังคมThailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12648-20190705nstda

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป