alt

ขอเชิญ SME เข้าสัมมนา 2 หัวข้อ เพิ่มโอกาสธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อจัดอันดับธุรกิจเทคโนโลยี ทางออกแหล่งทุนเพื่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรับฟังความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีมีอันดับ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย และหัวข้อ “GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand: นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด โอกาสใหม่ของธุรกิจ SMEs” เพื่อรับฟังการแนะนำโครงการ และสิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ภายใต้งาน Manufacturing Expo 2019 เวลา 13.00 - 16.00 . ห้อง MR217 และ MR216 ตามลำดับ ด่วน! รับจำนวนจำกัด ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/iFTDnMmQt8oSSJt1A และ https://forms.gle/URQZ2Qwy2iYSmWW9A สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2644 81509 ต่อ 81890 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารไทย ศึกษาดูงานอาหารฟังก์ชั่น ที่ไต้หวัน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร TCELS ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร และที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานอาหารฟังก์ชั่น (Functional Food in Taiwan) เมืองผิงตง และเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 17 - 22 มิถุนายน 2562 เพื่อเรียนรู้แนวคิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรม และตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น เป็นแนวทางวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการพัฒนาอาหารเพื่อป้องกันโรค NCDs ของไทยต่อไป รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน ภายใน 28 .. นี้ ค่าใช้จ่ายท่านละ 36,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/JCJC7gnX5A5oHmkSA สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089 118 6115, 0 2564 7000 ต่อ 1388

กิจกรรมค่ายจุดประกายนวัตกรน้อย สำหรับนักเรียน ม.3 (Gate Prpgram) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
10-12 มิถุนายน 2562 ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. .ปทุมธานี

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเฉพาะทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2562 สำหนับครูเครือข่าย สวทช.
13-14 มิถุนายน 2562 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. .ปทุมธานี

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ครั้งที่ 1”
17-19 มิถุนายน 2562 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. .ปทุมธานี

กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวิทยา 2
18 มิถุนายน 2562 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. .ปทุมธานี

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
19-23 มิถุนายน 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. .ปทุมธานี

กิจกรรมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน (ไม้ดอกไม้ประดับ)” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
20-21 มิถุนายน 2562 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. .ปทุมธานี

กิจกรรม “Show & Share 2019 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” 
22 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อาคาร CC) สวทช. .ปทุมธานี

กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำปี 2562 หัวข้อ “3D modelling design & 3D Printer” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
26 มิถุนายน 2562 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. .ปทุมธานี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป