alt

alt

สวทช. นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงในงานฮอร์เท็กซ์ เวียดนาม 2019

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ร่วมกับสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) นำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรเข้าร่วมจัดแสดงในงานประชุมและนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านพืชสวน ผัก ผลไม้ และดอกไม้ ครั้งที่ 2 หรือฮอร์เท็กซ์ เวียดนาม 2019 (HORTEX Vietnam 2019) ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการไซ่ง่อน (Saigon Exhibition and Convention Center - SECC) เมืองโฮจิมินห์ซิตี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 โดยในครั้งนี้ สวทช. ได้นำผลงานวิจัยทางด้านการเกษตรจำนวน 3 เรื่อง เข้าร่วมจัดแสดงในงาน ได้แก่ ชุดตรวจโรคพืช ผลิตภัณฑ์ไวรัส เอ็นพีวี และ Active PAKTM

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12490-hortex-vietnam-2019

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป