alt

alt

สวทช. จัดสัมมนาพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ พร้อมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมออกแบบวงจรรวม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนา “Thai Microelectronics Seminar 2019” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวมเพื่อสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบวงจรรวม เป็นเวทีพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวม (IC Design) ของประเทศไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐกว่า 200 คน พบปะผู้เชี่ยวชาญและบริษัทชั้นนำด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งเป้าวางโรดแมปเริ่มต้นสร้างบุคลากร ก่อนจะรวมตัวเป็น Consortium หรือกิจการค้าร่วม พร้อมหนุนคนรุ่นใหม่สู่สตาร์ตอัพ IC Design ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบวงจรรวม นำประเทศไปสู่ Thailand 4.0

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12444-thai-microelectronics-seminar-2019

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป