alt

 

 • สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ระยอง และ EEC ร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสากล
  โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ขอเชิญผู้ประกอบการในจังหวัดระยองและพื้นที่ในเขต EEC เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ
  “การยกระดับผักและผลไม้ไทยสู่มาตรฐานสากล” เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับบนโดยมาตรฐาน
  ThaiGAP ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และหัวข้อ
  การเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” เพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง Blue Marine โรงแรมภูมิมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง
  (ทั้ง
  2 หัวข้อ) ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลเท่านั้น จำนวน 1 คน/นิติบุคคล
  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่
  15 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพนิตา โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 มือถือ 063 915 6656 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • กิจกรรมการอบรมเรื่อง “การเขียนโปรแกรมวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น” ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับโรงเรียนในอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี (รุ่นประถมศึกษา)
  โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 >
  11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) >
  12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
  โรงเรียนจารุศรบำรุง > 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
  โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน > 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
   
 • กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
  20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
   
 • การสัมมนาและนิทรรศการเรื่อง “ถอดบทเรียนก้าวแรกสู่ก้าวต่อไป และสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย” ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สวทช. ในงานวิทย์สัญจร (สงขลา)
  21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป