alt

alt

สวทช. เสริมทัพ ก.วิทย์ ขนนิทรรศการบุกสยามสแควร์ ในงาน

“ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วย วทน. : Thailand 4.0 in the Making”

23-25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสุดอลังการ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม: THAILAND 4.0 IN THE MAKING” แสดงผลงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน “สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค” หวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ ตอกย้ำจุดยืนรัฐบาลใช้นวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 โดยวันเปิดงาน (23 พ.ย.) ได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะผู้บริหาร สวทช. เข้าร่วมงานในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงพร้อมร่วมชมเดินชมนิทรรศการบริเวณงาน

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมนำผลงานนิทรรศการเสริมทัพกระทรวงวิทย์ฯ จัดแสดงแก่ผู้สนใจและคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผลงานเดนตีสแกนรุ่น 2.0 (DentiiScan 2.0) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม / ผลงานไข่ออกแบบได้ /จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-nose) / ตัวเร่งปฏิกิริยาและกระบวนการผลิตไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล / แอปพลิเคชันเพื่อผู้สูงวัย (Aging Society) อาทิ มุมแม่ และสูงวัย Fighting / เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory และกิจกรรมการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) รวมถึงผลงานในกลุ่ม Smart Farmer อาทิ เครื่องมือตรวจสอบความหอมของข้าวแบบพกพา / กล่องควบคุมวาล์วให้น้ำ / ระบบอัจฉริยะติดตามสภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยี IoT และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกบนสมาร์ตโฟน (Agri-Map Mobile)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12294-20181123-thailand-4-0-in-the-making

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป