alt

alt

สวทช. เน้นวิทย์สร้างคน นำ FabLand “ดินแดนแห่งการเรียนรู้”

ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิทย์ฯ 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2561” (National Science and Technology Fair 2018) ระหว่างวันที่ 16 -26 สิงหาคม 2561 ณ ฮอลล์ 2 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับงานปีนี้ เน้นวิทย์สร้างคนนำด้วยธีม “FabLand : ดินแดนแห่งการเรียนรู้” เพื่อสร้างความเข้าใจ กระตุ้นความสนใจ และให้ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งสนับสนุนเยาวชนที่มีความศักยภาพเข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมที่จะเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยได้มีการจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เพาเวอร์บอล (Power Ball), เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ไปกับ MuseumPool, รถรางหรรษา, Fabrication Lab, Workshop KidBright และรถฟอร์มูล่าวันจากลาดกระบัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12126-nstda-fabland

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป