alt

alt

นักวิจัยนาโนเทค สวทช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขันโครงการ “FAMELAB THAILAND 2018”

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : นางสาวปองกานต์ จักรธรานนท์ นักวิจัยจากหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเพื่อพลังงานและการเร่งปฏิกิริยา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน โครงการ “FameLab Thailand 2018” ด้วยหัวข้อการนำเสนอ "เชื้อเพลิง จากแสงอาทิตย์" (Fuel from the sun)

โครงการ FameLab 2018 ดำเนินการโดย บริติช เคานซิล ร่วมกับ สวทช. สวทน. อพวช. ทรู คอร์ปอเรชั่น และเดอะ สแตนดาร์ด  เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้พูดถึงงานวิจัยหรืองานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองสนใจ ภายในเวลา 3 นาที เพื่อให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว สนุกและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11944-20180428-famelab-thailand-2018

สามารถชมคลิปการแข่งขันย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=2QnQjnvjk0I

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป