alt

 

ซอฟต์แวร์พาร์ค และ เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็มผุดโครงการประกวดแอนิเมชันเงินออมสร้างชาติ ซีซั่น 3 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 260,000 บาท  

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สวทช. และบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานประกวดพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันในโครงการ Software Park - WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 3 ภายใต้หัวข้อ “สนุก และง่ายกับกองทุนรวม” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีรวมถึงตระหนักรู้เรื่องการวางแผนการเงิน เพื่ออนาคตที่ดี และก้าวสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมั่นคง ชิงโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล มูลค่ารวมถึง 260,000 บาท

น้องๆ ประเภทนักเรียน-นิสิตนักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมส่งผลงานประกวดตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 61 ลงทะเบียนและศึกษาข้อมูลได้ที่ www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th ประกาศผลผู้ชนะเลิศในเดือน ก.ย. 61 สอบถามโทร. 0 2861 4830 ต่อ 510, 629

เชิญร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ"ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี" 

ITAP สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อ"ปลุกกระแสผู้ประกอบการสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยี" ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับสมัครจำนวนจำกัด 40 ท่าน เท่านั้น!! สมัครฟรีได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (พนิตา ศรีประย่า)หรือโทร. 02-564-7000 ต่อ 1301,1368,1381 (มือถือ 063-915-6656) หมดเขตรับสมัคร 26 มีนาคม 2561

  • กิจกรรม STEAM Kindergarten Summer Camp 3 สำหรับเด็กและเยาวชนระดับอนุบาล

19-21 มีนาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

  • ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ (First Step to Become a Scientist) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ลพบุรี

19-21 มีนาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

  • กิจกรรมเยี่ยมชม สวทช. “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 (แผนการเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

20 มีนาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และศูนย์แห่งชาติ สวทช.

  • กิจกรรมสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 21 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง) 

17-18 มีนาคม 2561 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP)

  • จัดหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาเรื่อง Basic/Advanceed Engineering for Automotive Course และแชร์ประสบการณ์จากวิศวกร นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำจากประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่น

21-23 มีนาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี โดยงานพัฒนาบัณฑิตวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง (GSD) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ (สวทช.)

  • กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 20

26-29 มีนาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP)

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป