alt

alt

กสิกรไทย สวทช. สกว. หนุนวิจัยพัฒนานวัตกรรมผลิตอาหาร

ธนาคารกสิกรไทย จับมือ สวทช. และสกว. หนุนเอสเอ็มอีใช้นวัตกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจ ร่วมจัดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจผลิตอาหาร อัพความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในแต่ละธุรกิจ พัฒนาฝีมือจากการอบรมเชิงลึก พร้อมโอกาสรับเงินรางวัล 100,000 บาท เงินทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการเข้าช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตอาหารสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ที่ www.ksmegoodtogreat.com 

นายสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญสามารถผลิตส่งขายได้ทั่วโลก โดยในปี 2560 ธุรกิจผลิตอาหารมีมูลค่า 619,201 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 จะมีมูลค่า 653,267 ล้านบาท เติบโต 4.50-6.50% ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาก 

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจผลิตอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ตรงกันคือต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ที่สำคัญคือ ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสินค้าด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมได้จริงหลังจบโครงการ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11789-20180214-1

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป