alt

เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 : NAC2018 9-13 มี.ค. นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญท่านร่วมงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” กับกลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศใน 5 ด้าน ได้แก่

 1. อาหารเพื่ออนาคต (Food Innovation)
 2. ระบบขนส่งสมัยใหม่ (Modern Transportation)
 3. การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย (Health and Quality of life)
 4. เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biochemicals and Biofuels)
 5. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน (Innovation for Sustainable Agriculture)
 • เต็มอิ่มกับการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญและชมผลงานของนักวิจัยในหัวข้อต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 
  • Big Data กับการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติในยุค Thailand 4.0
  • ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
  • อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปไทยจะไปต่ออย่างไรในยุค 4.0
  • Digital Healthcare Technology กับการดูแลสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิต
  • งานวิจัยสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์
  • เกษตรกรปรับตัวอย่างไรในยุค Thailand 4.0
  • ไขข้อข้องใจเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและนวัตกรรมที่ช่วยในการดูแล
  • แนะนำทุนการศึกษาด้าน วทน. ทั้งในและต่างประเทศ
 • สัมผัสผลงานวิจัยและห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นนำของไทยกับกิจกรรม NSTDA Open House ที่จะช่วยสร้างโอกาส เติมเต็มและต่อยอดธุรกิจของคุณ
 • มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศไม่ยากอย่างที่คิด
 • กิจกรรมสนุกคิดกับนักวิทย์น้อย

พลาดไม่ได้ 9-13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันที่ 9 มีนาคม เริ่มเวลา 13.00 น.)
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรีที่ www.nstda.or.th/nac2018
หรือ สอบถามโทร. 0-2564-8000

โอกาสดี! กับโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 3 เพื่อคว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 800,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต

เพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่างก้าวกระโดด อย่าช้า !!! เริ่มแล้ววันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 5545 หรือ สมัครได้ทาง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180201-startup-voucher-01.pdf

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2018/20180201-startup-voucher-apply.doc

กิจกรรม/อบรม/รับสมัคร

 • ค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
 • กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
 • กิจกรรมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 21 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง (JSTP)
 • อบรม “หลักสูตร เพื่อการสื่อสารแบบมืออาชีพ (Presentation Infographic Communication)” ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. โดยงานพัฒนาบัณฑิวิจัยและบุคลากรวิจัยระดับสูง (GPD)
 • โครงการทุน TGIST เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีความร่วมมือวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยของ สวทช. โดยเปิดรับสมัครทางออนไลน์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2561 ที่ www.nstda.or.th/tgist
 • เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อร่วมกิจกรรม “สนุกคิดนักวิทย์น้อย” ในงานประชุมประจำปี สวทช. ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์ www.nstda.or.th/sciencecamp/nac2018

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป