alt

alt

ITAP สวทช. จับมือ ASEIC จากเกาหลีใต้ พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม (ASEIC) จากเกาหลีใต้ จัดสัมมนาเรื่อง “ITAP จับมือ เกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย” ภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in Thailand 2017 เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเติบโตสีเขียว และการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ SMEs ไทย โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานกว่า 80 คน

ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP: ไอแทป) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเอสเอ็มอีแห่งอาเซม หรือ ASEM SMEs Eco-Innovation Center (ASEIC) ซึ่งเป็นหน่วยงานนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศเกาหลีใต้ มีภารกิจในการส่งเสริมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ SMEs ในทวีปเอเชีย ร่วมกันจัดงานสัมมนา เรื่อง “ITAP จับมือ เกาหลี พัฒนานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ SMEs ไทย” ภายใต้โครงการ ASEIC Eco-Innovation Capacity Building for SMEs in Thailand จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560 โดยนับเป็นปีที่สองของความร่วมมือระหว่างโปรแกรม ITAP สวทช. และ ASEIC โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ในลักษณะการบรรยายแนะนำความรู้และกรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการสร้างความตระหนักและความสามารถด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11627-20171116-aseic

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป