alt

  • สวทช. เปิดรับสมัครทุน STEM Workforce สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม สวทช. เปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก อยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 (STEM Workforce) รอบที่ 1” ซึ่งโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาระหว่างร่วมทำโครงการ/งานวิจัยเท่านั้น ปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน และปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6-12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 มีนาคม 61 - 28 กุมภาพันธ์ 62 รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 มกราคม 2561 ประกาศผลพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สมัครได้ที่ www.nstda.or.th/stemworkforce สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1461-1462 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • กิจกรรมเยี่ยมชม สวทช. “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียน บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร และศูนย์แห่งชาติ สวทช.

  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Etiquette” สำหรับเยาวชนระยะยาว โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จัดโดยงานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง

  • เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนผู้มีความสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 ประจำปี 2561 ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและ download ใบสมัครได้ที่ https//wwwnstda.or.th/jstp หมดเขตรับสมัครในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

  • กิจกรรม “ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

  • กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

  • กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมผู้แทนประเทศไทยโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 103 อาคาร สวทช. โยธี

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป