alt

alt

ก.วิทย์ สวทช. ร่วมกับเครือข่ายนักวิทย์ฯ และ เอสซีจี น้อมสำนึกพระเกียรติคุณในหลวง ร.๙

ผ่านหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง”

ภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 : นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิธิ Manager Brand Management Office บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดตัวหนังสือ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนจัดพิมพ์จำนวน 5,000 เล่ม เพื่อส่งต่อให้แก่ห้องสมุดและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมจัดสรรหนังสือ ส่วนหนึ่งมอบให้ประชาชนที่สนใจในงาน อีกทั้งยังจัดแสดงนิทรรศการภาพ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจ ตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ทรงบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ มาใช้ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จนค้นพบแนวทางเพื่อนำมาใช้บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งคนในแวดวงวิทยาศาสตร์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทุ่มเทในการค้นคว้า วิจัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนเหล่านักวิทยาศาสตร์อาสาจึงได้รวมตัวกันจัดทำบทความ “นักวิทย์คิดถึงในหลวง” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11589-20171019

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป