alt

alt

สวทช. จัดกิจกรรมวิทย์สุดสนุกรับปิดเทอม ในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกรับปิดเทอมสำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 117 คน ใน “กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกวิทย์....คิดไปกับพ่อ” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อตะลุยแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ได้ตลอดเวลา พร้อมร่วมกิจกรรมทดลองเสริมทักษะการพัฒนาสู่ความยั่งยืนกับการประดิษฐ์รถพลังงานทางเลือก และทักษะการสังเกตเพื่อความสร้างสรรค์กับการสำรวจโลกจิ๋วผ่านเลนส์มิวอาย

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. กล่าวว่า “กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกวิทย์....คิดไปกับพ่อ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับแรงบันดาลใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11552-20171010-nstda

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป