alt

alt

สวทช. จัดเวทีนำเสนอผลงานนักศึกษาทุน สวทช.

พร้อมดึงรุ่นพี่ทุน TGIST กูรูเซรามิก ส่งมอบแรงบันดาลใจแก่รุ่นน้อง

14 มิ.ย. 60 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย จัดกิจกรรมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการ YSTP และวิทยานิพนธ์โครงการ TGIST และ NUI-RC ทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก จำนวน 66 คน

ทั้งนี้ได้มีการจัดการบรรยายพิเศษจากชมรมนักเรียนทุน สวทช. หัวข้อ "กูรูเซรามิก สู่สังเวียนธุรกิจ กับความสุขเรียบง่าย" โดย ดร.คชินท์ สายอินทวงศ์ รุ่นพี่ศิษย์เก่าทุน TGIST ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านเซรามิก เจ้าของเว็บไซต์ www.thaiceramicsociety.com ชุมชนออนไลน์เซรามิกของไทย และอาจารย์พิเศษ โดยมี ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาทุน สวทช. และผู้สนใจกว่า 80 คนที่เข้าร่วมงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11212-20170614-ystp

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป