alt

alt

นาโนเทค สวทช. จับมือ คณะเภสัชฯ ม.รังสิต เดินหน้าพัฒนาศักยภาพนาโนเวชสำอาง

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยสู่ Thailand 4.0

นาโนเทค สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามความมือด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเภสัชศาสตร์และนาโนเวชสำอางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น และยกระดับมาตรฐานโครงการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ สมุนไพร และนาโนเวชสำอาง ตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศให้มีความทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยมี ผศ. ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมด้วย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้แทนส่วนงานต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/11203-20170606-mounano

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป