alt

alt

สวทช. จับมือสถานทูตญี่ปุ่น ส่งทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ JENESYS 2016

ตะลุยแดนญี่ปุ่นเรียนรู้วัฒนธรรม เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

alt

21 ต.ค. 59 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศแก่น้องๆ ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 23 คนจากทั่วประเทศ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศอาเซียนหรือ JENESYS 2016 จำนวน 8 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายชิโร่ เทราชิมา (Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า “สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1st Batch : Science and Technology Program) ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดคานางาวะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีเยาวชนที่ได้รับคัดเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสิ้นจำนวน 23 คนจากทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โครงการนี้เยาวชนจะได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของญี่ปุ่นด้วยการพักอาศัยกับชาวญี่ปุ่นแบบโฮมสเตย์
รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างไทย ญี่ปุ่น และกลุ่มอาเซียน ตลอดจนได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำด้วย”

alt  alt

นายชิโร่ เทราชิมา (Mr. Shiro Terashima) เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ JENESYS หรือ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths ในปี 2016 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ประสงค์จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศสมาชิกอาเซียน และกลุ่มโอเชียเนีย ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีเยาวชนจากกลุ่มประเทศดังกล่าวเข้าร่วมกว่า 1,670 คน ร่วมกับเยาวชนญี่ปุ่น เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นในภาพกว้างขึ้น โดยโครงการนี้จะเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี พาไปเยี่ยมชมความน่าทึ่งของนวัตกรรมต่างๆ ในญี่ปุ่น พร้อมสอดแทรกความคิดว่าทำไมถึงคิดเทคโนโลยีนี้ขึ้นมา และคิดขึ้นมาได้อย่างไร พร้อมร่วมพูดคุยถกปัญหากับครอบครัวชาวญี่ปุ่นและนักเรียนญี่ปุ่นที่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกัน ภายหลังกลับมาประเทศไทย อยากให้เยาวชนได้นำประสบกาณ์ความรู้ไปเผยแพร่ต่อยังโรงเรียนและคนใกล้เคียงต่อไป พร้อมต่อยอดความคิดในเรื่องอนาคตว่าอยากจะประกอบอาชีพอะไร อาจคิดเรื่องไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นก็ได้ ซึ่งทางสถานทูตเองมีการสนับสนุนในเรื่องทุนไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้ว”

“สำหรับกิจกรรมในโครงการ JENESYS 2016 เยาวชนไทยจะได้ทัศนศึกษาที่กรุงโตเกียว โดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยโตเกียว เพื่อรับฟังบรรยายในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โตเกียวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศ หุ่นยนต์ และนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่น พร้อมชมนิทรรศการนักโนเบลญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้ จากนั้นจะเดินทางไปสัมผัสวัฒนธรรมที่เมืองโยโกสึกะ จังหวัดคานางาวะ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับเยาวชนระดับมัธยมของญี่ปุ่น และค้างพักแรมแบบโฮมสเตย์ 2 คืนกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น

ปิดท้ายด้วยการสัมผัสและชมเทคโนโลยี Cutting-Edge Technology อันตระการตาของญี่ปุ่น คือ อุโมงค์ใต้ทะเล หรือที่เรียกว่า ยูมิโฮทารุ (Umihotaru) สะพานอุโมงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับอุโมงค์ทางน้ำ เสมือนเกาะเทียมนั่นเอง นับเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทย และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและไทยได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ในโอกาสที่ปีหน้า พ.ศ. 2560 จะครบรอบ 130 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น ทางโครงการ JENESYS ในปี 2017 จะดำเนินให้การสนับสนุนเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งอาจเพิ่มเติมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกัน” นายชิโร่ เทราชิมา กล่าว

 https://www.nstda.or.th/th/news/287

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป