alt

alt

• สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!! “ตอบโจทย์ความคิด : ทำธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัล”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มอุตสาหกรรมไม้ อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา ฟรี!!! ในหัวข้อ “ตอบโจทย์ความคิด : ทำธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:00 - 15:30 น. ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ งานนี้ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับฟังแนวทางการทำธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเน้นการปรับทัศนคติและปรับตัวทางการตลาดให้เข้ากับยุคดิจิทัล พร้อมรับฟังแนวทางการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ที่จะช่วยให้ SMEs พร้อมในเรื่องข้อมูลสำหรับทำธุรกิจในตลาดดิจิทัล ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน เท่านั้น
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th/pizza-model หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301

alt

• Thailand Tech Show 2016 ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดสงขลา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2016 ภูมิภาค ครั้งที่ 2/2559 จังหวัดสงขลา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่ https://www.thailandtechshow.com/

alt

• โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program: GP)

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ขอนำเสนอหลักสูตรที่น่าสนใจของ โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว (Green Practices Training Program: GPP) ได้แก่
• หลักสูตรหลักการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 6 (Carbon Footprint for Organization: CFO6) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้บุคลากรที่ต้องการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรหรือต้องการจัดทำข้อมูลแก๊สเรือนกระจกขององค์กรได้เรียนรู้และเข้าใจในหลักการและฝึกปฏิบัติการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรของประเทศไทยของ อบก. อย่างเข้มข้น
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 10,000 บาท
อบรมวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559

• ข่าวดี!! สำหรับผู้ประกอบการที่ทำวิจัยฯ เพื่อพัฒนา ต่อยอดธุรกิจตนเอง ด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

กรมสรรพากร ร่วมกับ สวทช. และ สวทน. ได้ปรับปรุงมาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมภาคเอกชน ด้วยมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559 จาก 2 เท่า เป็น 3 เท่า เป็นเวลา 5 ปี มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562

สถาบันวิทยาการ สวทช. จึงได้จัดทำหลักสูตร สัมมนา "เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฯ เพื่อขอรับรองโครงการวิจัยฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%" รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ติดกับ ศูนย์การค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ ใกล้สถานี รถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstdaacademy.com/rdc
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 0 2644 8150 ต่อ 81896 (คุณนพดร) E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ

สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “คิดและสร้าง Infographic แบบมืออาชีพ” จากบริษัท Infographic Thailand บริษัท Creative Infographic เบอร์ 1 ของเมืองไทย โอกาสสำคัญที่พลาดไม่ได้สำหรับ Infographic และ Designer จะได้รับประสบการณ์จากทีมงานมืออาชีพ

  • รุ่นที่ 11  ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2559 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • รุ่นที่ 12  ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2560 (กรุงเทพฯ)
  • รุ่นที่ 13  ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2560 (กรุงเทพฯ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstdaacademy.com/info
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81907 (คุณทินกร) E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป